Klasa IG

/

I LO w Limanowej

(język polski, biologia, język angielski)

Profil adresowany jest do uczniów, którzy w przyszłości chcieliby kontynuować zdobywanie wiedzy na kierunkach takich jak, np. psychologia, filologia polska, filologia angielska czy dziennikarstwo. Przedmioty w zakresie rozszerzonym dają możliwość zdobycia rzetelnych podstaw filologicznych niezbędnych w kształceniu na kolejnym etapie edukacji. Przedmioty humanistyczne pozwolą na zdobycie wiedzy z zakresu literatury i języka oraz bogactwa kultury. Uczeń, który wybierze właśnie ten profil, będzie uczył się samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, filmowej czy teatralnej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku polskim, jak i obcym.
A zasady poprawności językowej nie będą mu obce. Natomiast biologia na poziomie rozszerzonym, pozwoli, za pomocą licznych doświadczeń i eksperymentów, poznać tajniki funkcjonowania ludzkiego ciała. Kandydat, który wybierze klasę o tym profilu, na pewno nie będzie narzekał na monotonię i nudę! Oferujemy wyjazdy do teatru, opery, filharmonii, muzeów, wystaw, udział w licznych projektach edukacyjnych czy rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w szkolnym kole teatralnym.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content