Pan Profesor Aleksander Banaś – ostatnie pożegnanie

Profesor Aleksander Banaś

26 września dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 87 lat zmarł nasz Kolega – emerytowany, długoletni nauczyciel wf-u w I Liceum Ogólnokształcącym. Przez ponad 40 lat zarażał swoją sportową pasją kolejne pokolenia licealistów.

Urodził się w 1934 roku w Sanoku, gdzie uczęszczał  do  szkoły podstawowej i średniej. Następnie studiował w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie, a po jej ukończeniu przez rok pracował w szkole średniej na Śląsku, w miejscowości Żychcice. W 1959 roku podjął pracę nauczyciela wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej. Całe życie zawodowe Pan Profesor związał z naszą szkołą. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany zarówno przez władze lokalne, jak i państwowe. Na emeryturę odszedł w roku 1999.

Tacy nauczyciele jak Pan Profesor Aleksander Banaś stają się szkolną legendą. Na to miano zapracował sobie swoim profesjonalizmem, rzetelnością i pasją , z jaką uczył i wychowywał. Był wzorem wspaniałego pedagoga, trenera i wychowawcy młodzieży, człowiekiem kulturalnym, skromnym, wesołym, obdarzonym wyjątkowym poczuciem humoru. (Do dzisiaj wśród absolwentów krążą Jego humorystyczne powiedzonka). Był duszą towarzystwa i każdej szkolnej zabawy. Swoim specyficznym humorem potrafił rozbawić nawet ponuraków, dlatego bez niego żadna impreza nie mogła się odbyć. Ale przede wszystkim Pan Profesor był wspaniałym pedagogiem , uwielbianym przez uczniów i szanowanym przez kolegów i koleżanki.

Wymiernymi efektami Jego pracy były liczne sukcesy sportowe osiągane przez młodzież nie tylko na szczeblu lokalnym, ale i ogólnopolskim. Był wielkim przyjacielem uczniów, którym wpajał, by zarówno w rywalizacji sportowej, jak i w życiu, kierować się zasadą „fair play”.

Panie Profesorze- Ty dobiegłeś już do mety, ale zostawiłeś po sobie ślad, bo „sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia”. I Ty nam ją pokazałeś! Dziękujemy.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content