RODO

/

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Dziecka jest I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej z siedzibą przy ul. Orkana 1 (tel. 18-33-72-059,
  e-mail: 1lo@powiat.limanowski.pl);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail rodo@1lo.limanowa.pl lub pod nr telefonu 506391066;
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu  prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: związanych z edukacją dziecka, jego udziałem w konkursach, zawodach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa, takim jak: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Centralna Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej, Librus – dziennik elektroniczny;
 5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną I LO w Limanowej
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych Dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź Dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację statutowych zadań szkoły.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Anna Mruk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej z siedzibą przy ul. Orkana 1 (tel. 18-33-72-059, e-mail: 1lo@powiat.limanowski.pl);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail: rodo@1lo.limanowa.pl lub pod nr telefonu 506 391 066;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  prawidłowej realizacji zadań wynikających z przepisów prawa: związanych z zawarciem umowy o pracę, realizacją stosunku pracy oraz korzystaniem ze świadczeń zakładowego funduszu socjalnego, na podstawie art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa, takim jak: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, System Informacji Oświatowej, Librus – dziennik elektroniczny;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną I LO   w Limanowej
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowychjest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

Klauzula informacyjnadla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pani Anna Mruk – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej z siedzibą przy ul. Orkana 1 (tel. 18-33-72-059, e-mail: 1lo@powiat.limanowski.pl);
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail: mmistarz@volvox.pl  lub pod nr telefonu 519 898 481;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  podpisania umowy wynajmu oraz wystawienia faktury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa, takim jak: Starostwo Powiatowe w Limanowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną I LO  w Limanowej
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowychjest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Orkana jest Pani Magdalena Buczak tel: 506 391 066 e-mail: mbuczak@volvox.pl

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content