Charakterystyka klas

/

I LO w Limanowej

Oddział A
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski
I język: angielski, II język: niemiecki

Klasa A - zobacz szczegóły.

Oddział B
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
I język: angielski, II język: niemiecki

Klasa B - zobacz szczegóły.

Oddział C

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
I język: angielski, II język: niemiecki

Klasa C - zobacz szczegóły.

Odział D
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski
I język: angielski, II język: niemiecki

Klasa D - zobacz szczegóły.

Język angielski:

Zajęcia z języka obcych prowadzone są w podziale na grupy (względem zaawansowania) w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny. Nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania języków obcych i wykorzystują najnowsze dostępne środki w celu uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego. Nauczyciele  wprowadzając nowe elementy wizualizują je wykorzystując do tego aplikację Padlet lub program Prezi.  Na lekcjach języków obcych młodzież ma możliwość poszerzania wiedzy w ciekawy i przyjemny sposób za pomocą gier i quizów, takich jak: kahoot, quizizz, quizlet czy też LearningApps. Nasi filolodzy korzystają również z platform językowych, dzięki czemu uczniowie mają dostęp do różnego typu zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego na obu poziomach. Systematycznie wprowadzana jest  platforma Moodle umożliwiająca przekazywanie materiałów i treści na linii nauczyciel-uczeń oraz monitorowanie postępów pracy uczniów. Ponadto młodzież ćwiczy i poszerza słownictwo dzięki programowi Insta.Ling dla szkół. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb.

Olimpiady i konkursy:

Kandydatów zainteresowanych dodatkowym rozwojem wiedzy i umiejętności zachęcamy do udziału w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Nasza młodzież brała udział między innymi w następujących zmaganiach: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Historyczna, Olimpiada tematyczna „Losy żołnierza polskiego”, Olimpiada Wiedzy Teologicznej, Olimpiada Wiedzy o Afryce, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Informatyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej UJ, Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Ogólnopolski Konkurs TALENTOWISKO – „Inkubator szkolnych biznesów”, Ogólnopolski konkurs na pracę pisemną NBP, Międzyszkolny Konkurs Lingwistyczny „Duet”, konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych „I Know America”, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko”, Ogólnopolski Konkurs Programistyczny „Hackaton”, Powiatowy Konkurs Matematyczny „Śladami matematyków”, Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Kulturze Fizycznej i Olimpizmie „Kalos Kagathos”.

Więcej: https://www.1lo.limanowa.pl/osiagniecia-uczniow/


Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content