Klasa ID

/

I LO w Limanowej

(język polski, historia, język angielski)

Profil adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści rozszerzonych na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, młodzież tej klasy uczestniczy w ciekawych zajęciach dodatkowych: polonistycznych, artystycznych, filozoficznych czy dziennikarskich. Uczniowie biorą udział w wielu wycieczkach przedmiotowych: do teatru, opery, filharmonii, muzeów, galerii sztuki oraz zwiedzają najpiękniejsze miejsca w Polsce i Europie, poznając ich kulturę, historię, geografię i architekturę. Biorą gościnny udział w rozprawach sądowych, debatach oksfordzkich, uczestniczą w warsztatach teatralnych. Młodzież o zdolnościach artystycznych ma możliwość realizacji swych pasji aktorskich, wokalnych, tanecznych, plastycznych i technicznych w Amatorskim Szkolnym Kole Artystycznym, natomiast kompetencje dziennikarskie zdobywają i rozwijają współtworząc gazetkę szkolną C.D.N. (grupy są otwarte na wszystkie profile!). Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: UJ, UP i UPJPII, organizując cykliczne spotkania z przedstawicielami świata nauki. Absolwenci klasy prawniczo–humanistycznej są przygotowywani do studiowania w szczególności na następujących kierunkach: polonistyka, filologie obce, historia, bibliotekoznawstwo, filozofia, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, grafika, kierunki artystyczne.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content