Ważne terminy – rekarutacja 2022/2023

1. Od 16  maja do  20 czerwca 2022 r. 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) w siedzibie naszej Szkoły lub drogą elektroniczną.

2. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

3. 19 lipca 2022 r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. Do 25 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone.

5. 26 lipca 2022 r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content