Ważne terminy – rekarutacja 2024/2025

  1. Od 13  maja do  4 lipca 2024 r. 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) w siedzibie naszej Szkoły.

  • Od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.

  • 11 lipca 2024 r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  • Do 15 lipca 2024 r. do godz.15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone.

  • 16 lipca 2024 r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i  kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content