Wyróżnienia i nagrody

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników przygotowanego przez Miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy” nasze Liceum zajęło 332. miejsce wśród 1000. najlepszych liceów w Polsce.

W województwie małopolskim zajęliśmy 26. lokatę na 100 ujętych w rankingu liceów.

Nasze Liceum otrzymało zaszczytny tytuł „Srebrnej Szkoły 2019” przysługujący szkołom zajmującym miejsca 201-500.

Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso

Nasze Liceum dwukrotnie otrzymało Nagrodę Jakości Nauczania w roku 2013 i 2017.Nagroda została ustanowiona w 2010 roku przez Zarząd Małopolskiej Fundacji Stypendialnej celem uhonorowania uczelni, placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Certyfikat „Wiarygodna szkoła”

Nasze Liceum dwukrotnie otrzymało Certyfikat Wiarygodna Szkoła w roku 2015 i 2016.

Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń osiągnął w szkole. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Szkoła oraz możliwość otrzymania tytułu Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności, jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

24 września 2014 r. nasze Liceum otrzymało Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Edycja 2014-2016 za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. W 2016 roku certyfikat przedłużono na lata 2016-2021.

  1. Certyfikat  Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła.

Nasze Liceum otrzymało Certyfikat Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła 2017 i 2018. Szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym  „Bajka o Beskidzie Wyspowym” konkursu „Projekt z klasą”  wydawnictwa Nowa Era.

Certyfikat „Szkoła Upowszechniająca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,

Nasze Liceum wzięło udział w konkursie, którego celem było promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Działania prozdrowotne w naszej szkole zostały docenione przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wręczenie certyfikatu „Szkoła Upowszechniająca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,  dyplomu za zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz rozdanie nagród odbyło się 05.03.2015 r. podczas konferencji pt. „EDUKACYJNE PROGRAMY UPOWSZECHNIAJĄCE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”.  Prezentacja działań prowadzonych w ubiegłym i obecnym roku szkolnym została  umieszczona  na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja prozdrowotna” jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content