Wyróżnienia i nagrody

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”

Miesięcznik Edukacyjny „Perspektywy” od wielu lat opracowuje Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników. Nasza Szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Srebrnej Szkoły” w kolejnych latach: 2019,2020, 2021, 2022, 2023 i 2024  przysługujący szkołom zajmującym miejsca 201-500.

W tegorocznej 26. edycji nasze Liceum zajęło 281. miejsce wśród 1431 najlepszych liceów w Polsce.

W województwie małopolskim zajęliśmy 32. lokatę na 132 ujętych w rankingu liceów.

Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

Tytuł „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia”

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie wyłonił laureatów Konkursu „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia 2023”.

 W rywalizacji szkół województwa małopolskiego nasze Liceum zajęło zaszczytne I miejsce otrzymując tytuł „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”.

Głównym celem konkursu było wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole.

II miejsce w ramach Małopolskiej Licealiady młodzieży w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych

27 października 2023 w Wieliczce odbyło się podsumowanie „Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2022/2023 przeprowadzonego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego.

Nasze Liceum zajęło wysokie II miejsce w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych w ramach małopolskiej licealiady młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2022/23.

Certyfikaty –   Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Szkoła brała udział w projektach  edukacyjnych zorganizowanych przez wydawnictwo Nowa Era. Nasze Liceum otrzymało honorowy tytuł Dobrze ZaPROJEKTowanej Szkoły w kolejnych latach: 2017, 2018, 2020 i 2021.

I miejsce w IV Ogólnopolskiej Edycji Międzynarodowego Konkursu Booktrailer Film Festival!

Grupa uczniów z klasy 2Ap (profil mat-fiz-inf) naszego Liceum zdobyła I miejsce w IV Ogólnopolskiej Edycji Międzynarodowego Konkursu Booktrailer Film Festival.

Zwycięski zwiastun filmowy książki Jacka Dukaja pt. „Wroniec”, zrealizowany przez naszą zdolną młodzież, uzyskał rekomendację do finału międzynarodowego Booktrailer Film Festival w Brescii we Włoszech. Klasowy projekt zyskał najwyższe noty dziewięcioosobowego jury, które oceniało 54 zwiastuny nadesłane z całej Polski.

Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso

Nasze Liceum dwukrotnie otrzymało Nagrodę Jakości Nauczania w roku 2013 i 2017.Nagroda została ustanowiona w 2010 roku przez Zarząd Małopolskiej Fundacji Stypendialnej celem uhonorowania uczelni, placówek oświatowych, klubów sportowych i instytucji kultury, mających niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

Certyfikat „Wiarygodna szkoła”

Nasze Liceum dwukrotnie otrzymało Certyfikat Wiarygodna Szkoła w roku 2015 i 2016.

Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń osiągnął w szkole. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Szkoła oraz możliwość otrzymania tytułu Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności, jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa.

Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

24 września 2014 r. nasze Liceum otrzymało Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Edycja 2014-2016 za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. W 2016 roku certyfikat przedłużono na lata 2016-2021.

Certyfikat „Szkoła Upowszechniająca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,

Nasze Liceum wzięło udział w konkursie, którego celem było promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Działania prozdrowotne w naszej szkole zostały docenione przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wręczenie certyfikatu „Szkoła Upowszechniająca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”,  dyplomu za zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz rozdanie nagród odbyło się 05.03.2015 r. podczas konferencji pt. „EDUKACYJNE PROGRAMY UPOWSZECHNIAJĄCE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM”.  Prezentacja działań prowadzonych w ubiegłym i obecnym roku szkolnym została  umieszczona  na  stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja prozdrowotna” jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content