Strategia zarządzania I Liceum Ogólnokształcącym w okresie występowania pandemii COVID-19

Zarządzenie nr 3/2020/2021

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego

im. Władysława Orkana

z dnia 26 sierpnia  2020 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku i stosowania wewnątrzszkolnych procedur pod nazwą

STRATEGIA ZARZĄDZANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OKRESIE WYSTĘPOWANIA PANDEMII COVID -19

Na podstawie §1 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  (Dz. U. z 2020. poz. 1394), a także  §2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku i stosowania  w szkole wewnątrzszkolne procedury funkcjonowania szkoły w okresie pandemii pod nazwą: STRATEGIA  ZARZĄDZANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OKRESIE WYSTĘPOWANIA PANDEMII COVID -19

§ 2

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły obowiązani są do dokładnego zapoznania się z zawartymi w niej procedurami w trybie niezwłocznym – najpóźniej do dnia 4 września 2020 r.

§ 3

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, wszyscy członkowie społeczności szkolnej obowiązani są bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w wydanej STRATEGII.

§ 4

Dokument, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5

Wychowawcy poszczególnych klas dodatkowo poinformują uczniów i rodziców o konieczności zapoznania się z tym dokumentem a następnie przygotują zestawienie odczytania wiadomości w e – dzienniku, oddzielnie przez uczniów i oddzielnie przez rodziców w swojej klasie. Zestawienia w formie elektronicznej należy przesłać do Dyrektora Szkoły poprzez  moduł WIADOMOŚCI LIBRUS.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem przedstawienia  na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz ogłoszenia w dzienniku elektronicznym LIBRUS i na stronie internetowej szkoły.

§ 7

Potwierdzenie,  zapoznanie się, zrozumienie i przyjęcie do zastosowania w/w zarządzenia., ze względu na szczególne warunki pracy w okresie stanu epidemii w kraju, stanowi odczytanie wiadomości przez użytkowników w systemie LIBRUS.

DYREKTOR  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ

mgr Anna Mruk

Pliki do pobrania:

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content