Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://1lo.limanowa.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • część linków prowadzących do dokumentów do pobrania nie zawiera informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze. Na stronie wykorzystywane są wyłącznie dokumenty w języku polskim, w standardowych formatach docx lub pdf.
  • Szereg galerii zawiera dużą liczbę zdjęć z wydarzeń publicznych, ale brak poprawnych opisów alternatywnych nie stanowi faktycznie poważnej bariery dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-25 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Bogdan Dębski, e-mail: informatyk@1lo.limanowa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3372059
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter – uaktywnia odnośnik i przyciski strzałki w dół↓ i w górę↑ oraz w lewo→ i w prawo← – umożliwiają przemieszczanie się między pozycjami górnego menu Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej, ul. Orkana 1 jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu, skąd można przemieścić się do dźwigu osobowego.
Dźwig umożliwia dostanie się na każdą z trzech kondygnacji. Dodatkowo na najniższej kondygnacji znajduje pochylnia umożliwiająca przejazd lub przejście do szatni i gabinetu pielęgniarki środowiska nauczania ucznia.
Do hali sportowej niepełnosprawni mogą się dostać podjazdami bezpośrednio z parkingu lub z parteru budynku. Podjazdy wyposażone są w barierki.
Na parterze budynku oraz w hali sportowej znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów przebywających w obiekcie nie ma możliwości wstępu z psem asystującym.
Na parkingu nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content