Absolwenci – komunikat w sprawie maseczek

Szanowni Absolwenci

Na podstawie sekcji 2 pkt 7 opublikowanych w dniu wczorajszym Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021 egzaminów, informuję, jak następuje:

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia – muszą taką sytuację zgłosić dyrektorowi szkoły, nie później niż w dniu 27 kwietnia br.

Proszę to uczynić poprzez wysłanie wiadomości mail na adres: 1lo.limanowa@pro.onet.pl w tytule wiadomości podając: Maseczka na maturze, nie później niż w dniu 27.04.2021r. do godz. 12:00. W treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko celem identyfikacji zdającego. 

Oczywiście na opisane wyżej przypadłości zdający posiada odpowiednią dokumentację medyczną, którą w razie konieczności będzie mógł przedstawić w szkole.

Po tym terminie zgłoszenia, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa wyżej, nie będą przyjmowane.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content