Absolwenci – Maseczki – konieczność potwierdzenia medycznego.

Szanowni Absolwenci

W związku z nadesłaną kolejną aktualizacją Informatora maturalnego CKE – (AKTUALIZACJA 2) zawiadamiam, że zgodnie z zapisami umieszczonymi w sekcji 18.1 pkt 1c – zdający – w tym absolwent wraz z informacją o tym, że – ze względów zdrowotnych – nie może zasłaniać ust i nosa maseczką – musi załączyć dokumentację medyczną potwierdzającą ten fakt.

Proszę również mieć na uwadze, że taka osoba  będzie musiała być przeniesiona do oddzielnej sali, ze względu na inne procedury obowiązujące w takim przypadku.

W poprzednim komunikacie powiedziano o konieczności poinformowania Dyrektora o takiej sytuacji  drogą mailową na wskazany adres mail  najpóźniej do 27 kwietnia do godz. 12:00. 

W związku z powyższymi zmianami,  do tej wiadomości należy załączyć skany dokumentacji medycznej, a niezależnie od tego w dniu egzaminu przekazać oryginały osobie wpuszczającej do szkoły w dniu egzaminu.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content