Kiermasz podręczników szkolnych

Informujemy wszystkich uczniów, że jak co roku przeprowadzony będzie KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH. Sprzedaż rozpocznie się w dniu 7 września 2020 r. (poniedziałek, godz.8.30) w holu głównym szkoły.

Podręczniki będą przyjmowane przed gabinetem pedagoga szkolnego od dnia 1 września do 4 września (piątek).

Po tym terminie nie przyjmujemy już podręczników.

W związku z obecna sytuacją ( związaną z Covid-19 ), żeby móc wziąć udział w kiermaszu (sprzedać czy też zakupić podręcznik ) należy zapoznać się z regulaminem, który będzie dostępny na stronie szkoły oraz w Librusie i bezwzględnie się do niego stosować.

Podręczniki oddawane na kiermasz muszą mieć przyklejona karteczkę na okładce podręcznika z informacją: Imię i Nazwisko sprzedającego, klasa (lub absolwent), oraz cenę. Karteczkę prosimy przykleić od góry taśmą klejącą- żeby przy przekładaniu nie uległa odklejeniu. Dodatkowo prosimy, żeby te same informacje napisać ołówkiem na wewnętrznej stronie okładki podręcznika.

Dodatkowo każda osoba oddająca podręczniki na kiermasz musi mieć opis wszystkich podręczników oddawanych na kiermasz w dwóch egzemplarzach (które musi zatwierdzić organizator kiermaszu). Jeden egzemplarz pozostawiamy dla organizatorów, a drugi będzie potrzebny przy rozliczeniu kiermaszu. Opis musi zawierać niezbędne informacje tj. imię i nazwisko sprzedającego, klasę, telefon- dot. absolwentów, tytuły i ceny książek pozostawionych do sprzedaży.

Uwaga!!! Karteczki na książkach jak i również opisy proszę przygotować w domu. Na miejscu nie będzie takiej możliwości, a nieopisane podręczniki lub bez opisów nie będą przyjmowane.

Zachęcamy aby książki dostarczyć w pierwszych dniach (tj. 1 i 2 września). Po 4 września nie przyjmujemy już podręczników.

REGULAMIN SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW I POMOCY MATURALNYCH 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej.

UWAGA: Podręczniki będą przyjmowanie przed gabinetem pedagoga szkolnego, a  sprzedaż odbędzie się w holu głównym szkoły.

1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW, zwanego dalej       Kiermaszem, jest Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, który pośredniczy między sprzedającymi i kupującymi.

2. Kiermasz przeznaczony jest dla uczniów i absolwentów naszej szkoły, którzy chcą sprzedać, bądź kupić podręczniki oraz pomoce maturalne.

3. Podręczniki na kiermasz przyjmowane będą od 1 września do 4 września.

4. Sprzedaż rozpocznie się 7 września (poniedziałek) i potrwa do 18 września.

5. Każdy sprzedający książki, zobowiązany jest do ich opisania w następujący sposób:

Opis- najlepiej NA KARTCE A4 (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) należy zamieścić informacje: swoje imię i nazwisko oraz klasę (w przypadku absolwentów imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy), wyszczególnione w punktach książki (tytuł, autor, ewentualnie rok wydania) wraz z ich ceną.
Ponadto na pierwszej stronie książki obowiązkowo – przyklejona taśmą karteczka zawierająca : imię, nazwisko, klasę sprzedającego oraz cenę książki.
Dodatkowo na wewnętrznej stronie okładki te same informacje tylko napisane ołówkiem.
Książki nieopisane nie będą przyjmowane. Karteczki należy przyklejać taśmą, nie bierzemy odpowiedzialności za książki które będą opisane na karteczkach samoprzylepnych.

6. Książki, których nikt nie kupił, Samorząd Uczniowski zwraca właścicielom (zostanie podana informacja w jakim terminie należy odebrać niesprzedane książki).

7. Podręczniki i/lub pieniądze, które nie zostaną odebrane w terminie zostaną przekazane na cele Samorządu Uczniowskiego.

8. Podręczniki, które nie zostały sprzedane lub kwotę za sprzedane podręczniki wręczamy wyłącznie za okazaniem dokumentu poświadczającego oddanie książek do skupu, wydanym przez Organizatorów w trakcie trwania Kiermaszu. Zgubienie tego dokumentu jest podstawą do odmowy wypłaty należności za sprzedane podręczniki lub odmowy zwrotu podręczników niesprzedanych.

9. Skupowane podręczniki mają być w szeroko rozumianym stanie dobrym, nadające się do ponownego korzystania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia podręczników, których stan fizyczny znacząco utrudnia ich późniejsze użytkowanie.

10. Podczas trwania Kiermaszu obsługujemy uczniów z zachowaniem zasad sanitarno- epidemicznych (obowiązkowo każdy z uczestników kiermaszu musi być zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki) Prosimy o zachowanie ładu i porządku w kolejce.

11. Treść Regulaminu jest do wglądu u Organizatorów i na stronie szkoły.

12. Przyjęcie podręcznika podczas Kiermaszu nie gwarantuje jego sprzedaży.

13. Samorząd Uczniowski pobiera prowizję od każdej sprzedanej książki, która wynosi 2 zł.

14. Uważa się, że osoby przystępujące do Kiermaszu akceptują jego regulamin.30 sierpnia 2020

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content