KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,

Na podstawie przekazanych rekomendacji MEN zobowiązuję całą społeczność szkolną do bezwzględnego przestrzegania następujących środków ochronnych:

  • należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, zgodnie z wywieszoną w każdej toalecie instrukcją, a następnie spryskać środkiem dezynfekcyjnym umieszczonym w oddzielnym pojemniku;
  • należy zasłaniać twarz podczas kaszlu i kichania, oraz zachowywać ogólne zasady dotyczące higieny osobistej;
  • szczególnie apeluję do rodziców, aby nie posyłali do szkoły przeziębionych i chorych dzieci, a pełnoletnich uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, aby w w/w przypadkach również nie przychodzili do szkoły;
  • Zobowiązuję wszystkich wychowawców, aby w najszybszym możliwym czasie przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat podstawowych zasad higieny osobistej.

Informuję również, że

  • jeśli osoba nie miała kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • w szkole systematycznie będą odbywały się działania dezynfekcyjne (dezynfekcja powierzchni często dotykanych, np. klamki, poręcze, blaty stolików w klasach, itp.)
  • nie będą organizowane wycieczki do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Jednocześnie zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz polecam Państwu oficjalną rządową stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

Kontakt do stacji sanitarno – epidemiologicznej w Limanowej:
Od poniedziałku do piątku: (018) 3372101, wew. 309, w godz. 7 00- 14 00
w pozostałym czasie należy dzwonić: +48 790 385 968, +48 606 127 362, +48 606 721 799
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia : tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content