List Dyrektora na DEN

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Działalność tego pierwszego w Europie ministerstwa oświaty w historycznym osądzie jest dziś trudna do przecenienia – nikt z nas nie ma bowiem wątpliwości, że oświecenie ówczesnych polityków polegało przede wszystkim na tym, że potrafili oni zauważyć, jak ważne dla losów Rzeczypospolitej jest odpowiednie „młodzieży chowanie”. Dzisiaj chętnie powołujemy się na osiemnastowiecznych twórców polskiej myśli politycznej. Mówimy – nie tylko przy okazji święta – o znaczącej roli oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju, bowiem praca nas wszystkich ma nadrzędny cel: ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie szczęśliwych.

Doświadczenia minionych kilku miesięcy zdalnego kształcenia w pełnym wymiarze ukazały nam prawdziwą rolę i znaczenie nauczyciela w systemie edukacji. Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowyktoś, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania i działania.

Z prawdziwą dumą i satysfakcją pragnę podkreślić, iż w naszej szkole – my nauczyciele i wychowawcy- stale pogłębiamy swoją wiedzę, zdobywamy doświadczenie zawodowe, uzyskujemy kolejne stopnie awansu zawodowego, a najbardziej cieszą wszystkich sukcesy naszych uczniów i wychowanków.

Są wśród nas najlepsi z najlepszych, mistrzowie nauczycielskiego zawodu, których pasja i codzienna, oddana praca została uhonorowana:

Nagrodami Starosty Limanowskiego – mgr Anna Smaga – Trojanowskamgr Maria Szumilas, mgr Joanna Oleksy, mgr Adam Dębski, mgr Piotr Wójciak, mgr Ryszard Abram,

Nagrodami Dyrektora Szkoły – mgr Lucyna Wójtowicz, mgr Jolanta Bugajska , mgr Beata Jonarska, mgr Dorota Nawaleniec, mgr Anna Wrona, mgr Sylwia Stelmach, mgr Agata Liszka, mgr Urszula Janczy, mgr Kinga Janczy, mgr Bogdan Dębski.

W tym wyjątkowym dniu, gratulując przyznanych nagród, życzę wszystkim nauczycielom, aby nigdy nie brakło Wam nowatorskich pomysłów; by Waszym działaniom towarzyszyło zdrowie niezbędne do ich realizowania, by nauczycielski trud otaczała zawsze życzliwość, spokój i zrozumienie w codziennej pracy.

Święto Edukacji Narodowej to czas, kiedy pragnę szczególnie zwrócić się do wszystkich Uczniów. W naszej szkole poznaliśmy i nadal poznajemy wiele utalentowanych i wyjątkowych osób. Wszystkim Wam gratulujemy wyników, zapału do pracy, rozwijania pasji i zainteresowań. W szczególności pragnę pogratulować tym najwybitniejszym, którzy uzyskali w ubiegłym roku szkolnym najwyższe wyniki edukacyjne (średnia ocen 5,4 – 5,8) i zostali wyróżnieni otrzymując Stypendium Starosty Limanowskiego. Są to uczniowie: Anna Zięba, Kamila Judka, Natalia Mikołajczyk, Anita Sajdak, Julia Dziadoń, Anna Wygoda, Sylwia Bogacz, Joanna Furtak, Bartosz Mruk, Karol Frączek, Miłosz Joniec.

Wasze osiągnięcia napawają nas prawdziwą radością i dumą. Wszystkim uczniom życzę dobrego zdrowia, wytrwałości w codziennej pracy, odwagi do stawiania sobie ambitnych celów oraz wielu sukcesów edukacyjnych.

Dobre i skuteczne działanie szkoły zależy również od rzetelnej i wytrwałej pracy wszystkich pracowników niepedagogicznych. Dziękujemy Państwu za to, że całe swoje zawodowe życie oddajecie sprawie kształtowania młodego pokolenia i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju młodzieży. Drodzy Państwo, życzę Wam, abyście w pamięci wielu uczniów pozostali jako ci niezapomniani i ciepło wspominani po latach. Życzę Wam wiele zdrowia i sił w codziennej, coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Na zakończenie, pragnę zwrócić się do wszystkich Rodziców. Społeczność szkolna żyje nie tylko codziennym zdobywaniem wiedzy. Jest to również bardzo szeroka paleta działań wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych, wprowadzanie coraz to nowych działań innowacyjnych, promocyjnych, inwestycyjnych, dla których zaangażowanie i współpraca z rodzicami są kluczowe. Świętując wspólnie Dzień Edukacji Narodowej pragnę serdecznie podziękować za Państwa dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie w działania szkoły, jeszcze raz zaprosić do dalszej współpracy, a także życzyć, aby nasze wspólne projekty doprowadziły do wielostronnego rozwoju Państwa dzieci, spełniły wzajemne oczekiwania i zakończyły się pełnym sukcesem edukacyjnym i wychowawczym.

Dyrektor
Anna Mruk

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content