List Dyrektora Szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Obsługi i Administracji

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 z wielkim entuzjazmem i nieskrywaną radością, że nadszedł czas, iż możemy osobiście przyjść do szkoły, spotkać się z kolegami/koleżankami, ze swoimi nauczycielami w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych.

Ostatnie miesiące poprzedniego roku szkolnego jednoznacznie pokazały Nam jak wielką i nie dającą się niczym zastąpić wartością są rzeczywiste kontakty międzyludzkie, a zwłaszcza szczególna więź, jaka nawiązuje się między uczniem a nauczycielem. Trudne doświadczenia podkreśliły ważną rolę nauczycieli – jako przewodników w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Mając na uwadze zdobyte doświadczenie w okresie zdalnego nauczania, zachęcam wszystkich członków społeczności szkolnej do szanowania wielkiego dobra, jakim jest możliwość kształcenia stacjonarnego, do wzajemnego szacunku i czerpania radości ze wspólnego przebywania w szkole, do wspierania się w swoich codziennych działaniach.

Nowa sytuacja, w jakiej znalazły się szkoły, niech będzie dla Nas wyzwaniem, nowym otwarciem i okazją do poszukiwania innych form i metod pracy, zwłaszcza w zakresie umiejętności informatycznych i komunikacyjnych. Niech będzie okazją do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, nowych źródeł i narzędzi zdobywania wiedzy oraz własnego doskonalenia i rozwoju osobistego.

Jednocześnie pragnę zaapelować do Uczniów, Nauczycieli, Rodziców, Pracowników, aby podejmując codzienne zadania i obowiązki, w pierwszej kolejności troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych członków naszej wspólnoty szkolnej. W tym celu została opracowana wewnątrzszkolna procedura pod nazwą STRATEGIA ZARZĄDZANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OKRESIE PANDEMII COVID – 19. Każda osoba w szkole otrzymała ten dokument na swoje konto poprzez dziennik elektroniczny, aby w dogodnym czasie można było się z nim zapoznać, a następnie stosować jego zapisy.

Naszym wspólnym celem niech będzie dobry, spokojny, a przede wszystkim bezpieczny i spędzony w dobrym zdrowiu rok szkolny, zakończony licznymi sukcesami i wysokimi wynikami edukacyjnymi, czego sobie i całej społeczności gorąco życzę.

DYREKTOR
mgr Anna Mruk

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content