„My dziś z piosenką pożegnamy was….”

Słowa tej piosenki towarzyszyły uroczystości pożegnania uczniów klas III, która odbyła się w naszym Liceum 29 kwietnia 2016 roku. Powodów do radości było wiele. Spośród 213 absolwentów aż 153 zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki w nauce, co stanowi 72% wszystkich uczniów klas III kończących szkołę.

Słowa tej piosenki towarzyszyły uroczystości pożegnania uczniów klas III, która odbyła się w naszym Liceum 29 kwietnia 2016 roku. Powodów do radości było wiele. Spośród 213 absolwentów aż 153 zostało nagrodzonych za bardzo dobre wyniki w nauce, co stanowi 72%  wszystkich uczniów klas III kończących szkołę. Średnia ocen osiągnięta przez tegorocznych maturzystów to 4,4, a najwyższą uzyskała klasa 3G- 4,55. Najwięcej świadectw z wyróżnieniem, bo aż 16,  wręczono uczniom klas 3B i 3E. Najwyższą średnią osiągnęli uczniowie: Karol Dyrek- 3C- 5,39, Magdalena Ryś- 3B- 5,33, Edyta Pajor- 3F – 5,29, Anna Tobiasz- 3F- 5,29, Izabela Ptaszek- 3G- 5,28, Sara Kaptur- 3G- 5,26, Joanna Zborowska- 3E- 5,24, Aleksandra Semerda- 3G- 5,21, Justyna Dutka- 3G- 5,21. Najwyższą frekwencję uzyskała klasa 3C- 91,5 %. Wyróżniono też uczniów, którzy w ciągu trzech lat nauki nie opuścili ani jednej godziny, a są to: Anna Rosiek i Sylwia Rozum z kl. 3C.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele władz samorządowych : Mieczysław Uryga-  wicestarosta powiatu limanowskiego i Artur Krzak- dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu,  przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Kaim, a także rodzice nagrodzonych uczniów.  Serdeczne życzenia na przyszłość skierowała do młodzieży pani dyrektor szkoły Anna Mruk, która w swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację i kształtowanie postaw młodych ludzi, rodzicom za wzorową współpracę ze szkołą, a władzom samorządowym za dostrzeganie i docenianie codziennej pracy nauczycieli. Pani Dyrektor powiedziała: „Dzięki wspólnemu wysiłkowi nasze Liceum zajmuje wysokie miejsca w rankingach. Doceniamy dbałość o wysoki poziom bazy dydaktycznej, inwestycje w nowoczesne technologie informatyczne, rozbudowę infrastruktury szkoły”. Odczytała również list gratulacyjny od posła RP i wiceministra finansów Wiesława Janczyka. Po okolicznościowych przemówieniach, serdecznych życzeniach i gorących podziękowaniach wyrażonych przez przewodniczącą RR panią Bożenę Kaim i wicestarostę Mieczysława Urygę zebrani na uroczystości goście oraz maturzyści obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę II G, składającą się z żartobliwych, satyrycznych  scenek opartych na szkolnych lekturach. Przy dźwiękach utworu „My dziś z piosenką pożegnamy was….” absolwenci wręczyli nauczycielom kwiaty i podziękowali za trzyletni trud nauczania.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy na egzaminach prostych pytań i jasnych odpowiedzi!
29 kwietnia 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content