Nasze Liceum uhonorowane certyfikatem „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W dniu 24. września 2014 r. nasze Liceum otrzymało Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Akcja prowadzona była w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Wyróżnienia wręczyli Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski na uroczystej, jubileuszowej gali, która odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Ponadto, za zaangażowanie i dotychczasową realizację projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, podziękowanie otrzymała asp. szt. w st. spocz. Maria Szubryt, która była policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Limanowej.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku – na gruncie doświadczeń Policji holenderskiej.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły”.

Wybór szkół jako obszaru realizacji pomysłu wynikał ze skali różnych negatywnych zjawisk, z jakimi 10 lat temu borykały się szkoły. Początkowo głównymi identyfikowanymi zagrożeniami były przemoc rówieśnicza oraz szeroko pojmowana przestępczość i demoralizacja dzieci i młodzieży na terenie gimnazjów w Małopolsce. Z czasem formułę rozszerzono na wszystkie poziomy edukacyjne tj. od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie. Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony władz oświatowych – Kuratorium Oświaty, lokalnego samorządu ale przede wszystkim samych szkół.

(Źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/)
24 września 2014

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content