Odeszła nasza koleżanka Anna Czeczótka

5 października 2018 roku odeszła tragicznie Pani Anna Czeczótka – szanowana i ceniona profesorka I LO w Limanowej, która przez wszystkie aktywne, pracowite lata sercem, poświęceniem, zaangażowaniem w działalność kulturalno-społeczno- oświatową uczestniczyła w życiu naszego miasta.

Pani Anna Czeczótka, z domu Baran, urodziła się 28 maja 1952 roku w Rybnej. W 1975 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie filologii polskiej. Do Limanowej sprowadziła Ją miłość. Tu wyszła za mąż za pana Marka Czeczótkę i urodziła dwóch synów- Michała i Mateusza.

Pracę zawodową w charakterze nauczycielki języka polskiego rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 1 w Limanowej w 1977, a od 1 września 1983 roku kontynuowała ją w I LO. W „Orkanie” uczyła do roku 2007, kiedy to przeszła na emeryturę, ale jeszcze do 2011 roku pracowała w niepełnym wymiarze godzin.

Przez całe zawodowe życie podnosiła swoje kwalifikacje.  W 2005 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie filozofii na UJ w Krakowie, a w 2004 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana przez dyrektorów I LO, a w 2006 roku została odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Niezwykle bogaty jest dorobek pedagogiczny Pani Profesor Anny Czeczótki, która była nie tylko cenionym nauczycielem, ale też wspaniałym wychowawcą. Świadczą o tym sukcesy uczniów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej oraz w konkursach artystycznych. Była bowiem nauczycielką, która dzięki swoim zdolnościom pedagogicznym i kreatywności rozbudzała w młodzieży pasje literackie i artystyczne. Profesor Anna Czeczótka potrafiła zaszczepić miłość do humanistyki wielu pokoleniom wychowanków. Jej uczniowie to dziś znani i cenieni ludzie nauki i kultury. W swojej pracy dużą wagę przywiązywała również do wychowania młodzieży w duchu wartości, które dla Niej były najważniejsze. Przez 6 lat (od 1995- 2000 ) była opiekunką szkolnego koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  Nic więc dziwnego, że wśród Jej wychowanków jest wielu kapłanów. 

Profesor Anna Czeczótka znana była w środowisku lokalnym jako pomysłodawczyni i współorganizatorka wielu wydarzeń kulturalnych i oświatowych, np. „Gimnazjady” i  „Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek”. Nawet po przejściu na emeryturę aktywnie działała w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich; była inicjatorką Orszaku Trzech Króli, Misteriów Drogi Krzyżowej dla dzieci oraz współorganizatorką Marszu dla Życia i Rodziny.

W ostatnich latach Jej wielką miłością stały się wnuki. Tę kolejną życiową rolę- rolę babci- wypełniała z wielkim oddaniem i radością. Będzie nam Jej brakować, ale wierzymy, że „dobrzy ludzie tak naprawdę nie odchodzą”. Anna będzie żyć w ludzkich sercach i naszych wspomnieniach. Pamiętając o Niej, kontynuujemy Jej misję. Non omnis moriar…

Pogrzeb tragicznie zmarłej Koleżanki Anny Czeczótki odbędzie się w środę 10 października 2018 roku o godzinie 14.30 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Pół godziny wcześniej w kościele za świętej pamięci Annę odmówimy różaniec.

Koleżanki i Koledzy z I LO w Limanowej.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content