OGŁOSZENIE o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego (postępowanie poniżej 30 tys. euro) na dostawę sprzętu komputerowego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej ul. Orkana 1 wybrano ofertę złożoną przez Bit Computer, ul. Św. Krzyża 5, 31-027 Kraków, NIP 6760052170 Cena netto wybranej oferty: 29.280,00 zł.
17 października 2014

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content