Pani profesor Danuta Lebda – ostatnie pożegnanie

Wielkim żalem przepełniła nas wiadomość, która dotarła do nas 27.10.2020 roku, o śmierci naszej emerytowanej koleżanki – Pani Profesor Danuty Lebdy.

No cóż, nie na darmo zwycięstwem nasz szlak się uświetnił
i wszystko już jest – cicha przystań (…)
A przecie mi żal…

śpiewał ukochany twórca ś.p. Danuty Bułat Okudżawa.

Danuta Maria Lebda, z domu Wrona, urodziła się 15 lutego 1949 roku w Limanowej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej wybrała studia na WSP w Krakowie na kierunku filologia rosyjska. W 1972 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Limanowej. Rok później, po ślubie i zmianie miejsca zamieszkania, kontynuowała pracę w Zespole Szkół i Liceum Ogólnokształcącym w Świdwinie (ówczesne woj. koszalińskie). W roku 2003 wróciła do Limanowej i przez kolejnych 5 lat (do 2008 roku) pracowała w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w charakterze nauczycielki języka rosyjskiego i WDŻ-u.

W trakcie długoletniej pracy zawodowej doskonaliła swój warsztat pracy m.in. na kursach językowych w Moskwie i Petersburgu, uzyskała dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie, zdobyła tytuł nauczyciela dyplomowanego, uprawnienia egzaminatora, była ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli i doradcą metodycznym.

Pani mgr Danuta Lebda posiadała wielki talent dydaktyczny. Jej uczniowie z powodzeniem dostawali się na studia filologiczne, przez wiele lat z sukcesami przygotowywała miłośników języka rosyjskiego do Olimpiady Języka Rosyjskiego (15 zakwalifikowało się do etapu centralnego, aż czworo uzyskało tytuł finalistów i jedna laureata ).

Swoją miłość do młodzieży, języka i kultury rosyjskiej realizowała również poprzez organizowanie licznych akademii, sesji popularnonaukowych, spotkań poetyckich i wieczorków autorskich. Inspirowała uczniów do brania udziału w konkursach poezji i prozy rosyjskiej. W roku 1993 dwie jej uczennice wzięły udział w międzynarodowym Konkursie Recytatorskim. „Ars Poetica’ w Słowacji.

Praca pani Danuty Lebdy zyskała wielkie uznanie dyrekcji szkoły, Kuratorium Oświaty w Koszalinie i Szczecinie, Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego i Ministerstwa Oświaty. Potwierdzają to liczne listy gratulacyjne i nagrody :

– Srebrny Krzyż Zasługi – 1985 rok;
– Złoty Medal Zasługi – 1993 rok;
– Medal Komisji Edukacji Narodowej;
– Nagroda drugiego stopnia MEN;
– nagrody Kuratora Oświaty (1981, 1984, 1986, 1987rok);
– nagrody Dyrektora Szkoły ( 1984, 1991, 1994, 1998, 2000 rok);
– nagroda dyrektora CEN w Koszalinie – 1997 rok.

Wychowała wraz z mężem dwoje dzieci – Sergiusza i Natalię.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba wrażliwa, zawsze pogodna , uśmiechnięta, otwarta na drugiego człowieka.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content