Pierwszoklasiści ślubowali

Uroczystość ślubowania to dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w Liceum ważne wydarzenie. Wypowiadając rotę ślubowania, zobowiązuje się on do wierności Ojczyźnie, kultywowania tradycji, zdobywania wiedzy i godnego reprezentowania naszej szkoły. W tym roku ślubowanie złożyło 226 uczniów.

Pani dyrektor Anna Mruk w swoim przemówieniu zwróciła się najpierw do pierwszoklasistów, podkreślając, że słowa roty i naszego hymnu szkoły powinny im towarzyszyć  zawsze i zgodnie z tymi słowami winni postępować zarówno w szkole, jak i poza nią. Życzyła, by tu, w naszym Liceum, rozwijali swoje pasje i talenty. Zapewniła, że w tej drodze zdobywania wiedzy będą im towarzyszyć wychowawcy i nauczyciele. Do rodziców obecnych na uroczystości zaapelowała o wsparcie działań szkoły w edukacji i wychowaniu młodych ludzi, którzy dziś rozpoczynają nowy etap w  życiu.

Druga część spotkania poświęcona była zapoznaniu rodziców z przepisami i zasadami obowiązującymi w szkole. Następnie pani Elżbieta Zimirska przekazała informacje o programie nauczania WDŻ-u, a pani pedagog przedstawiła swój zakres działań i  zachęciła do kontaktów z nią oraz szkolnym psychologiem.

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała za zaufanie, którym rodzice i uczniowie obdarzyli naszą szkołę.
26 września 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content