Program zajęć wspierających powrót uczniów do szkoły

W obecnym roku szkolnym w okresie od 2 września do 22 grudnia w szkole będą prowadzone zajęcia wspierające dla poszczególnych klas. Informację dotyczącą ilości godzin i doboru przedmiotów dla poszczególnych klas przedstawią wychowawcy i nauczyciele na pierwszych spotkaniach.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie wypełnionej deklaracji przez rodzica- w przypadku uczniów niepełnoletnich, lub przez pełnoletniego ucznia. Deklaracja uczestnictwa znajduje się w zakładce: Dla Uczniów->Dokumenty. Deklarację należy przekazać wychowawcy klasy do 3 września.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content