Spotkanie z Rodzicami

Szanowni Państwo! W tym nowym roku szkolnym chcę skierować do Państwa kilka informacji związanych z najbliższymi wydarzeniami.

W związku z pandemią odwołane zostały ze względów bezpieczeństwa, wszystkie większe uroczystości i imprezy szkolne,  które zwykle odbywały się na terenie szkoły. Pragnę jednak dodać, że sytuacja, w której uczymy się  i pracujemy wymogła na nas  wprowadzenie dużych zmian w organizacji pracy szkoły.  W związku z tym, że Regulamin Rady Rodziców nie zezwala na wybory jej członków oraz podejmowanie uchwał zdalnie, zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu  pierwszego stacjonarnego spotkania z Państwem  według następującego podziału:

8 września 2020r – zapraszamy na spotkanie rodziców klas pierwszych 

  • Godzina 16:00 – wywiadówka dla klas 1A, 1B i 1C
  • Godzina  17:30-  wywiadówka dla klas 1D, 1E

9 września 2020r – zapraszamy klasy drugie po Szkole podstawowej

  • Godzina 16:00 – klasy 2Ap, 2Bp, 2Cp
  • Godzina 17:30 – klasy 2Dp, 2Ep, 2Fp

10 września 2020r – zapraszamy klasy drugie po Gimnazjum

  • Godzina 16:00 – klasy 2Ag, 2Bg, 2Cg
  • Godzina 17:30 – klasy 2Dg, 2Eg, 2Fg

11 września 2020r – zapraszamy klasy trzecie

  • Godzina 16:00 – klasy 3A, 3B, 3C
  • Godzina 17:30 – klasy 3D, 3E, 3F

    Przewodniczących Rad Klasowych zapraszamy na spotkanie Prezydium dnia 14 września o godzinie 16:00

    Kolejne wywiadówki odbędą się zdalnie, za pomocą e-dziennika. Każdy wychowawca odnotuje obecność na wywiadówce, na podstawie Państwa  logowania  się w Librusie na koncie rodzica.

    Sytuacja epidemiczna jest nieprzewidywalna, bardzo Państwa proszę o regularne kontrolowanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, proszę utrzymywać kontakt  z wychowawcą – jest on obowiązany do przekazywania Państwu wszystkich niezbędnych informacji.

    Jednocześnie pragnę Państwu przekazać informację, że od tego roku szkolnego wszystkie zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych odbywają się drogą elektroniczną. Rodzic tylko ze swojego konta, pisze zwolnienie z zajęć i wysyła go do wychowawcy i wszystkich nauczycieli uczących dziecko tego dnia.

W nowym roku szkolnym życzę zdrowia, spokoju i pogody ducha.

Z wyrazami szacunku
Urszula Janczy

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content