Uczniowie!!! Szukamy Nauczyciela-Wolontariusza Roku! – wystartował konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”.

Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz innych osób i instytucji. Swoja postawą i zaangażowaniem są wzorem dla innych, szczególnie dla swoich uczniów.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

  • Przygotować maksymalnie 90-sekundowy film dowolną techniką, w którym zaprezentowany będzie kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu; Do filmu należy dołączyć krótkie uzasadnienie i
  • Prawidłowo wypełnić internetowe zgłoszenie na stronie www.men.gov.pl/wolontariusz.
  • Przesłać film do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem, dlaczego  zgłoszony kandydat powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel-Wolontariusza Roku”.

Kto może zgłosić nauczyciela do konkursu?

Zgłoszenia Nauczyciela-Wolontariusza może dokonać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej, inny nauczyciel, rodzice uczniów, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji lub organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową, a przede wszystkim sami uczniowie.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2017 roku

Przy ocenie filmów weźmiemy pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

Do konkursu mogą zostać zgłoszeni nauczyciele posiadający 2-letni staż pracy w szkole/placówce, którzy otrzymali wyróżniająca ocenę. Do udział w konkursie zapraszamy również nauczycieli polonijnych z całego świata.

Pedagog szkolny służy pomocą w zgłoszeniu  kandydata ( przygotowaniu dokumentacji). 
23 września 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content