Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 23 września ponad 200 uczniów klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie. Tym samym stali się pełnoprawnymi członkami społeczności I LO w Limanowej.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły mgr Stanisław Szewczyk podziękował za trzyletnią pracę przewodniczącemu Rady Rodziców panu Stanisławowi Sajdakowi i przedstawił wszystkie klasy i ich wyniki z egzaminów gimnazjalnych w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność prezentacji multimedialnej. O wymaganiach wobec nowych adeptów naszego liceum, pracy wychowawczej i opiekuńczej poinformowały licznie zebranych rodziców
z-ca dyrektora szkoły pani mgr Elżbieta Zimirska i pedagog szkolny- pani mgr Kinga Janczy.
23 września 2010

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content