Pierwszoklasiści ślubowali „Kontynuować chlubne tradycje i osiągnięcia Liceum i dbać o honor i imię szkoły”

22 września 2011 odbyła się uroczystości ślubowania klas I, której przyświecało motto: „Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem” (G. Duhamel). Nauczycieli, rodziców i młodzież przywitała pani Dyrektor Elżbieta Zimirska, która przywołując słowa Norwida, życzyła wszystkim sukcesów w nauce, a w przyszłości na egzaminie maturalnym.


„Sukces bożkiem jest dziś – on czarnoksięstwo
Swe rozwinął jak globu kartę;
Ustąpiło mu nawet i zwycięstwo
Starożytne – wieczne coś warte!”
Następnie przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pan Dyrektor Stanisław Szewczyk w krótkiej prezentacji poinformował, że w klasach pierwszych mamy młodzież, która kształciła się w 33 gimnazjach (połowa z nich uczęszczała do gimnazjów limanowskich). Wśród uczniów jest 156 dziewczyn i 63 chłopców.
Wielu z nich to laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Ciekawym momentem była prezentacja zespołów klasowych wraz z wychowawcami (tzn. wywołała największy aplauz wśród młodzieży – tak jakby chcieli potwierdzić – TO MY!!!).
Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Kunicki zachęcił rodziców do angażowania się w życie szkoły, a Pani pedagog Kinga Janczy zaprezentowała zebranym program wychowawczy I LO.
Wszystkich uczniów klas I witamy gorąco w gronie społeczności ORKANA. To Wy piszecie kolejny rozdział historii naszego Liceum.
22 września 2011

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content