Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso dla I LO

W dniu 12 czerwca 2013r podczas uroczystej gali w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie zostały wręczone Nagrody Jakości Nauczania Sapere Auso w Małopolsce, w ramach Małopolskiego programu stypendialnego. Nagroda przyznawana jest od 2010 r. uczelniom, placówkom oświatowym, klubom sportowym i instytucjom kultury za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą. W tym roku przyznano 5 nagród; dla krakowskiej Akademii Muzycznej, I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, oraz dla Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie.

Nagrody wręczali: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Zieliński Prezes Fundacji Sapere Auso oraz Barbara Dziwisz Przewodnicząca Komisji Edukacji Sejmiku Małopolskiego.
Małopolski program stypendialny skierowany jest dla uczniów szczególnie uzdolnionych, to ci, którzy mają najlepsze wyniki w konkursach, olimpiadach i turniejach wojewódzkich oraz centralnych. W tym roku, pod względem ilości przyznanych stypendiów w województwie małopolskim I Liceum Ogólnokształcące znalazło się na III miejscu (27 stypendiów), tuż za krakowskim V Liceum oraz III Liceum w Tarnowie.
Ponadto, spośród 530 tegorocznych laureatów tylko 37 otrzymało certyfikat Sapere Auso za szczególne osiągnięcia naukowe, w tym również uczeń I LO w Limanowej, Marcin Wrona.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content