Nasi uczniowie na warsztatach przedsiębiorczości „Youth Entepreneurship and Innovative Thinking”

40 uczniów I LO w Limanowej wzięło udział w warsztatach o nazwie „Youth Entepreneurship and Innovative Thinking”, będącymi częścią szerszej inicjatywy – Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. SME Week ). Celem tej kampanii było propagowanie myśli przedsiębiorczej i innowacyjnej wśród młodych mieszkańców powiatu limanowskiego.

 Nasi uczniowie wysłuchali prelekcji zaproszonych gości: Starosty Powiatu Limanowskiego – Jana Puchały, Leszka Słomy – z Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Anny Dyląg – wiceprezesa PTTK Oddział Ziemi Limanowskiej i Kamili Kuczaj – dyrektora Centrum Języków Obcych Madison. Uczniowie naszego liceum dowiedzieli się m.in., jak założyć własną firmę, gdzie można skonsultować swój pomysł, a także jak pozyskać środki finansowe na jego realizację. Warsztaty były jednak przede wszystkim okazją do zdobycia doświadczenia. Głównym zadaniem młodzieży było bowiem stworzenie koncepcji innowacyjnego produktu lub usługi turystycznej, a następnie opracowanie treści reklamy radiowej, która by je promowała. W finale warsztatów wyłoniono trzech najlepszych pomysłodawców produktu lub usługi turystycznej, a wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty uczestnictwa.
17 października 2012

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content