Spotkanie partnerów projektu „SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W dniu 10.04.2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyło się spotkanie partnerów zewnętrznych, wynikające z przystąpienia naszej szkoły do projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

   Szkoła przystąpiła do procesu certyfikacji po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym.
   Po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli  i na podstawie ich analizy nastąpiła identyfikacja problemów placówki, dobór partnerów oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działania. Celem szkoły jest uzyskanie certyfikatu, który ma charakter honorowy, ale jednocześnie zobowiązuje Posiadacza Certyfikatu do dbania
o bezpieczeństwo w szkole i w najbliższym jej otoczeniu oraz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa uczniów w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej.

   Spotkanie odbyło się w obecności Pani Dyrektor Anny Mruk, Pani Wicedyrektor Sylwii Stelmach, koordynatora ze strony Komendy Powiatowej Policji w Limanowej Asp. Marii Szubryt, koordynatora projektu na terenie szkoły Kingi Janczy oraz członków szkolnego zespołu ds. bezpieczeństwa w szkole. Swoją obecnością i aktywnością starania o uzyskanie certyfikatu szkoły promującej bezpieczeństwo wspierają przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, Starostwa Powiatowego w Limanowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Urzędu Miasta w Limanowej, Urzędu Gminy w Limanowej, Rady Rodziców, Szkolny Inspektords. BPH, Pielęgniarka szkolna oraz Samorząd szkolny.

   Podczas spotkania przedstawiono główne założenia programu, dotychczasowe działania podjęte w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły, omówiono wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także przedstawiono główne działania planowane do zrealizowania we współpracy z partnerami.

   W tym dniu dokonano również lustracji szkoły i terenu przyszkolnego pod kątem ustalenia miejsc zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

   Nasza szkoła zawsze chętnie bierze udział w wielu inicjatywach, które odbywają się na bieżąco w I LO, a które propagują pozytywne postawy. Możliwość otrzymania Certyfikatu przy wykonywaniu tych samych działań, jakie realizujemy, motywuje nas jeszcze bardziej do dalszej pracy i kształcenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

   Wszystkim Partnerom naszego Projektu dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie w prace, które podejmujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów. Jesteśmy przekonani, że edukacja i profilaktyka to inwestycja w przyszłość i podstawa do budowania ładu i porządku społecznego
10 kwietnia 2014

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content