Gimnazjaliści, którzy „wiedzą wszystko”, czyli finał XII powiatowej Gimnazjady 2015

Dnia 16 kwietnia 2015 r. w naszym Liceum odbyła się już po raz dwunasty Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko”. Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas III gimnazjów z powiatu limanowskiego. Jego celem jest: • promowanie najlepszych uczniów biorących udział w konkursie, • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności, • promowanie liceum jako dalszego etapu ich kształcenia, • kształtowanie tzw. „zdrowej rywalizacji” wśród uczniów.

Zakres tematyczny Gimnazjady obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania poszczególnych przedmiotów w gimnazjum.

W tym roku w konkursie „Wiem wszystko” wzięło udział 49. uczestników z 20. gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego. Gimnazjada składała się z dwóch etapów:

  • etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy,
  • etapu ustnego – przeprowadzonego na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Ciekawe pytania ze wszystkich dziedzin wiedzy ułożyli nauczyciele naszej szkoły. Całość konkursu przygotowały, jak każdego roku, Lucyna Wójtowicz i Dorota Nawaleniec.

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali: dyrektor I LO Anna Mruk, poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, wicestarosta Mieczysław Uryga, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Artur Krzak.

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów:

1. Wikar Mateusz – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach
2. Rozum Beata – Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej
3. Lupa Patryk – Zespół Szkół im. St. Wyspiańskiego w Mordarce
4. Więcek Anita – Zespół Szkół w Starej Wsi
5. Czernek Joanna – Gimnazjum Samorządowe im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku
6. Zelek Łukasz – Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Laskowej
7. Lach Sławomir – Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
8. Oleksy Wiktoria – Publiczne Gimnazjum w Męcinie
9. Więcek Sylwia – Zespół Szkół w Starej Wsi
10.Ociepka Tomasz – Gimnazjum Nr 4 w Limanowej im. Św. Jana z Kęt

Rywalizacja wyłoniła troje laureatów:

I miejsce:  Patryk Lupa
II miejsce:  Mateusz Wikar
III miejsce:  Sylwia Więcek

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrodę książkową i poczęstunek, a laureaci i finaliści uhonorowani zostali dodatkowymi nagrodami książkowymi i rzeczowymi, których zakup możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:

  • Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
  • Starostwa Powiatowego w Limanowej
  • Urzędu Miasta Limanowa
  • Urzędu Gminy w Limanowej
  • Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
  • Beaty i Bogdana Pietruchów
  • Iwony i Romana Sułkowskich
  • Piekarni ”Ptyś”

            Coroczna Gimnazjada jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w Liceum.

16 kwietnia 2015

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content