Gościliśmy uczestników Małopolskiego Konkursu „Historia Solidarności”

25 marca nasze Liceum, we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty, zorganizowało etap rejonowy Małopolskiego Konkursu „Historia Solidarności”. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta Powiatu Limanowskiego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół z Nowego Sącza, Mszany Dolnej, Starego Sącza, Tymbarku oraz I LO w Limanowej.

Celem  konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat ruchu społecznego „ Solidarność”, kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości ruchu oraz upamiętnienie 35. rocznicy powstania „ Solidarności” w Polsce.  

Idee „Solidarności” przypomnieli uczestnikom konkursu przedstawiciele organizatorów: dyr. Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu pan Stanisław Szudek oraz przedstawiciel Regionu Małopolska NSZZ Solidarność pan Stefan Hutek.

Uczestnicy konkursu wykazali się rozległą wiedzą o historii i działalności ruchu Solidarność, o czym świadczy fakt, że większość z nich przekroczyło 60-cio procentowy próg poprawnych odpowiedzi, uzyskując kwalifikację do etapu wojewódzkiego.

Najlepszy wynik uzyskał uczeń I LO w Limanowej  Wojciech Bargieł.

Pełne wyniki konkursu znajdują się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Nagrody dla uczestników ufundowali: Rada Rodziców I LO w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty- Delegatura w Nowym Sączu.
 25 marca 2015

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content