Sukcesy naszych szkolnych historyków

Uczniowie naszego Liceum uczestniczyli w XLI Olimpiadzie Historycznej. Komisja Szkolna po przeprowadzeniu eliminacji ustnych zakwalifikowała do części pisemnej I etapu (praca badawcza): Pawła Śliwę z kl.1E, Sarę Kaptur i Patryka Palkę z kl. 2G oraz Michała Dunikowskiego i Filipa Kołodzieja z kl. 3G.

Komitet Okręgowy Olimpiady w Krakowie po dokonaniu oceny przesłanych prac pisemnych zakwalifikował do II etapu z oceną celującą pracę Michała Dunikowskiego oraz z ocenami bardzo dobrymi Pawła Śliwy, Sary Kaptur i Filipa Kołodzieja. Etap pisemny II etapu przeszedł pomyślnie Michał Dunikowski, który otrzymał oceną bardzo dobrą i przystąpił do eliminacji ustnych. Uzyskał w nich ocenę dobrą. Wynik 80 pkt (na 100 możliwych) jest świadectwem wysokich umiejętności i głębokiej wiedzy ucznia, niestety nie kwalifikuje on Michała do etapu centralnego. Dziękujemy wszystkim uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły.

14. stycznia br. zostały przeprowadzone eliminacje rejonowe Olimpiady „Losy żołnierza polskiego od Cedyni do Orszy”. W eliminacjach brali udział: Krzysztof Jasica z kl. 1E, Adam Prędki i Jan Wrona z kl. 2A. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Krzysztof Jasica. Podkreślić należy, że Krzysztof uzyskał najlepszy wynik (94%) w całym województwie małopolskim, tj. po zestawieniu wyników z pięciu Komisji Rejonowych (w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Wadowicach). Gratulujemy Krzysztofowi i życzymy sukcesu w etapie wojewódzkim Olimpiady.

Również 14. stycznia br. odbyły się eliminacje II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, w których wzięli udział Michał Dunikowski i Filip Kołodziej z kl. 3G. Organizator nie ogłosił jeszcze wyników tego etapu.
14 stycznia 2015

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content