Sympozjum historyczno-literackie

W I Liceum Ogólnokształcącym w piątek 5 grudnia odbyło się sympozjum historyczno-literackie nt. „Józef Piłsudski i jego środowisko literackie w 100. rocznicę Bitwy pod Limanową”. Była to niecodzienna lekcja literatury i historii odkrywająca rzadziej ukazywane aspekty sławnej bitwy i związane z Limanowszczyzną postacie cenionych literatów.

 Dr hab. Andrzej Waśko z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił mniej znaną twarz Piłsudskiego jako batalisty. Dr Krzysztof Fiołek przybliżył postać Jerzego Żuławskiego, zapomnianą gwiazdę Młodej Polski. Z kolei redaktor Maciej Mazurek zaprezentował Tytusa Czyżewskiego oscylującego między nowoczesnością a tradycją. Na finał Tomasz Tisończyk snuł gawędę o pisarzach obozu piłsudczykowskiego – Strugu, Daniłowskim, Bandrowskim.

Jak wspomina Pani Krystyna Droździkowska :

„Niemały wpływ na wyjątkowy charakter tego spotkania  miała obecność na nim gościa specjalnego: Jacka Żuławskiego – wybitnego prawnika, byłego prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych (potomka Jerzego Żuławskiego) wraz z żoną, profesor Czesławą Żuławską. Jacek Żuławski w szczególny sposób przybliżył sylwetkę swojego sławnego przodka, przywołując ciekawostki o jego prozie fantastyczno-naukowej oraz recytując słynny wiersz Synkowie moi, odzwierciedlający legionowy los i wielką nadzieję Polaków na odzyskanie niepodległości.

Jakże ważkiej wymowy nabiera ten utwór, gdy wie się, jak ściśle jest on związany z życiem Jerzego Żuławskiego, który w 1914r. wstąpił do Legionów Józefa Piłsudskiego, wierny patriotycznym tradycjom swojej rodziny. Za oddaną służbę ojczyźnie przyszło mu zapłacić  najwyższą cenę. Zmarł   na tyfus w szpitalu wojskowym w Dębicy w 1915 roku. W przyszłym roku minie właśnie sto lat od jego przedwczesnej śmierci. 

Osobiście cieszę się, że ta sesja stała się doskonałą okazją do popularyzowania wśród młodzieży wiedzy o tym znakomitym twórcy, który spędził dzieciństwo w Młynnem koło Limanowej, w dworku ,,Słomiana”(nieistniejącym już w rzeczywistości, ale wciąż zachwycającym swym pięknem w wierszu zatytułowanym Dworek ) nad rzeką Łososiną. Urzeczony urodą tego miejsca utrwalał je w swoich utworach.

Niewykluczone, że to spotkanie przyczyni się do uczczenia Jerzego Żuławskiego tablicą pamiątkową. Jacek Żuławski zwrócił się do obecnych na sympozjum przedstawicieli władz samorządowych z taką inicjatywą i zadeklarował wsparcie w tym względzie.                                      

W niezwykle interesujący, odkrywczy sposób została przedstawiona słuchaczom postać Józefa Piłsudskiego. Dr hab. Andrzej Waśko z iście gawędziarską swadą i uniwersyteckim znawstwem mówił o nim nie tylko jako o wielkim wodzu Legionów, ale odsłaniał także literackie walory prozy Marszałka. Bardzo przydatne okazały się udostępnione wszystkim obecnym fragmenty książki Józefa Piłsudskiego pt. Moje pierwsze boje odzwierciedlające mało znane wydarzenia związane z bitwą pod Limanową. A fenomenalnie interpretowany przez prelegenta motyw ( występujący w tym utworze) niedopitej przez Piłsudskiego szklanki mleka z powodu rozpoczynającej się walki pozostanie chyba   na trwałe w pamięci słuchaczy.”

 W niecodziennej lekcji udział wzięli uczniowie klas humanistycznych z I LO, ZS nr 1 i ZSTiOw Limanowej. Gościem specjalnym sesji był mecenas Jacek Żuławski, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych(potomek Jerzego Żuławskiego)wraz z małżonką prof. dr hab. Czesławą Żuławską – Sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Udział w spotkaniu wzięli także:wicestarosta limanowski Pan Mieczysław Uryga, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej Pan Artur Krzak, kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Limanowej Pani Justyna Tokarczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Pan Jacenty Musiał.

 Głównym organizatorem sympozjum było I LO w Limanowej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starej Wsi i Fundacją im. M. Mochnackiego w Krakowie w ramach projektu „Geniusloci”.
kontakt@mochnacki.org
5 grudnia 2014

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content