Oni „wiedzą wszystko”, czyli gimnazjaliści w XIII finale powiatowej Gimnazjady 2016

Dnia 14 kwietnia 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się już po raz trzynasty Powiatowa Gimnazjada „Wiem wszystko”. Konkurs ten adresowany jest do uczniów klas III gimnazjów z powiatu limanowskiego.

W konkursie „Wiem wszystko” w tym roku wzięło udział 64 uczestników z 21 gimnazjów z terenu powiatu limanowskiego. Gimnazjada składała się z dwóch etapów:

  • etap pisemny – test wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
  • etap ustny – przeprowadzony na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonali: Dyrektor I LO Anna Mruk, Wicestarosta Mieczysław Uryga, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy Wojciech Korabik, Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek.

Ksiądz Marcin Baran pokrzepił młodzież dobrym słowem, pobłogosławił i wspólną modlitwą rozpoczęto zmagania intelektualne. Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk przesłał list gratulacyjny dla wszystkich uczestników konkursu oraz nagrodę dla zwycięzcy, życząc dalszych sukcesów idących w ślad za ciężką i wytrwałą pracą, wiele satysfakcji z udziału w różnych konkursach przedmiotowych, uzyskiwania jak najlepszych wyników na polu naukowym, których konsekwencją będą w przyszłości dyplomy wymarzonych uczelni.

Ciekawe pytania ze wszystkich dziedzin wiedzy ułożyli nauczyciele naszej szkoły. Całość konkursu przygotowały, jak każdego roku, Lucyna Wójtowicz i Dorota Nawaleniec. Wspierali ich profesorowie naszego liceum Zofia Ociepka i Mariusz Mrózek.

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów:

1. Nowak Wioleta – Gimnazjum w Zalesiu

2. Jędrzejek Regina – Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum im. J. Korczaka w Laskowej

3. Waktor Maria – Gimnazjum Samorządowe im. Króla Kazimierza Wielkiego w Tymbarku

4. Szołdrowska Monika – Publiczne Gimnazjum w Męcinie

5. Krzemińska Małgorzata – Publiczne Gimnazjum w Męcinie

6. Migacz Katarzyna – Gimnazjum w Przyszowej

7. Krzyściak Aneta – Gimnazjum w Szczyrzycu

8. Sowa Maciej – Zespół Szkół Samorządowych nr 1 – Gimnazjum nr 1 w Limanowej

9. Banach Karol – Zespół Szkół Samorządowych nr 3 – Gimnazjum nr 3 w Limanowej

10. Kucharczyk Klaudia – Gimnazjum w Jurkowie

Rywalizacja wyłoniła troje laureatów.

I miejsce: Karol Banach

II miejsce: Klaudia Kucharczyk

III miejsce: Małgorzata Krzemińska

Nagrody dla gimnazjalistów ufundowane zostały dzięki wsparciu życzliwych sponsorów:

  • Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
  • Starostwa Powiatowego w Limanowej
  • Urzędu Miasta Limanowa
  • Urzędu Gminy w Limanowej
  • Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej
  • Beaty i Bogdana Pietruchów
  • Iwony i Romana Sułkowskich
  • Piekarni ”Ptyś”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrodę książkową oraz poczęstunek, a laureaci i finaliści uhonorowani zostali specjalnymi nagrodami książkowymi i rzeczowymi.

    Gimnazjada jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w liceum.

14 kwietnia 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content