Sukces Magdaleny Bielskiej w XXVIII Olimpiadzie Filozoficznej

W Pałacu Staszica w Warszawie (gmach Polskiej Akademii Nauk) odbył się centralny etap XXVIII Olimpiady Filozoficznej. Wielkim sukcesem zakończył się udział w Olimpiadzie uczennicy naszego Liceum.

Magdalena Bielska z klasy III o profilu humanistycznym, która przygotowywała się pod kierunkiem Anny Trojanowskiej uzyskała tytuł finalisty Olimpiady. O skali trudności zawodów świadczy fakt, iż składają się one z trzech etapów. W etapie pierwszym Magdalena przedstawiła pracę na jeden z dziesięciu tematów: Teoria i praktyka: czy to prawda, że filozofia moralności jest niepotrzebna, bo praktyka rządzi się swoimi prawami?
Etap drugi, który odbył się w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, polegał na napisaniu eseju filozoficznego oraz rozwiązaniu testu. Esej był rozwinięciem jednego z trzech cytatów z dzieł wybranych filozofów, test sprawdzał wiedzę i umiejętności z czterech obszernych bloków tematycznych: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia współczesna, logika formalna i filozofia nauki. Magda uzyskała z testu najwyższy wynik w całej Małopolsce. Warszawski etap centralny to trzyczęściowy egzamin ustny – obrona tez zawartych w pracy z etapu pierwszego, odpowiedzi na dwa (teoretycznie, bo było ich znacznie więcej…) pytania erudycyjne komisji oraz analiza tekstu filozoficznego.


Status finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z filozofii i wiąże się z uzyskaniem 100% na poziomie rozszerzonym. Tytuł ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na kierunki (z całkowitym lub częściowym pominięciem rankingów) wydziałów nauk społecznych, prawa, psychologii w najlepszych uczelniach w Polsce oraz na tzw. MISH (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczno – Społeczne).

-Do Sartre’owskiego hasła „egzystencja poprzedza esencję ”, chciałabym dodać, że człowiek może urzeczywistnić każdy  cel, jeśli tego pragnie, o ile pragnienie to okaże się empirycznie weryfikowalne… Olimpiada jest wspaniałym doświadczeniem- poszerza horyzonty, uczy Sokratejskiej pokory wobec ogromu wiedzy, pozwala poznać ciekawych ludzi i Wybitne Osobistości. Gwarantuje mi również rekrutację na wymarzoną psychologię i filozofię UJ. Jako jedyna przedstawicielka powiatu limanowskiego reprezentowałam Małopolskę z kolegami z V LO w Krakowie.  Rywalizowaliśmy z uczniami z najlepszych szkół w kraju, których do Olimpiady przygotowywali nauczyciele akademiccy. W moim I LO im. Wł. Orkana sukcesy w Olimpiadzie Filozoficznej to już tradycja… wystarczy tylko realizować dewizę Cycerona, powtarzaną przez naszą profesorkę Annę Trojanowską- „Szczęście może przyjść przypadkowo, ale o rozum musimy postarać się sami”. Z takim przewodnikiem można i warto- podsumowuje finalistka Magdalena Bielska.
22 kwietnia 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content