W I LO w Limanowej odbyła się gala finałowa XI powiatowego konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”

Dnia 28 kwietnia 2016 r. w naszym Liceum odbył się XI finał konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”. Konkurs ten jest adresowany do uczniów szkół średnich z powiatu limanowskiego. W tegorocznej edycji wzięło w nim udział 62 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prezentując 33 prace konkursowe z 7 szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Limanowskiego. W trakcie konkursu wyłoniono najciekawsze pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. Kryterium oceny było m.in. realność, innowacyjność i dostosowanie pomysłu do potrzeb rynku.

Przedsiębiorczość może się wyrażać we wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. W pojęciu przedsiębiorczości mieści się także pojęcie ekspansywności,
tj. stawiania sobie ambitnych zadań, których realizacja prowadzi w krótkim czasie do szybkiego rozwoju i znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
– mówił Jan Puchała, Starosta Limanowski, gratulując tegorocznym zwycięzcom.

W komisji konkursowej zasiadali: Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski jako Przewodniczący Kapituły, Stanisław Gągała – Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Elwira Handzel – Stochel – Dyrektor Wydziału Rozwoju Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu Limanowskiego, Teresa Wnękowicz – nauczyciel w Zespole Szkół
Nr 1 w Limanowej i Czesław Abram – pracownik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Limanowej.  

Nagrodzone osoby w XI edycji konkursu „Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”  to:

I miejsce Anna Żelichowska i Małgorzata Opioła z ZS w Szczyrzycu za pomysł na biznes: Produkcja Cydru Szczyrzyckiego „Pestka”. Fundatorem nagrody głównej był Bank Spółdzielczy w Limanowej. Nagrodę wręczył wiceprezes banku, Tadeusz Wątroba.

II miejsceAngelika Bulanda z ZS Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, za pomysł na biznes: Mobilna Myjnia Parowa „PAROWÓZ”. Nagrodę, którą wręczał przedstawiciel fundacji – Łukasz Pasiut – ufundowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

III miejsce – Natalia Pytel i Michał Skwarczek z ZS Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
w Limanowej
za pomysł na biznes: FABRYKA DOBREGO NASTROJU”. Fundatorem nagrody była Fundacje Rozwoju Regionu Rabka, którą wręczył Prezesa Fundacji – Macieja Kopytka.

Nagrodę Starosty Limanowskiego za wysoki poziom nadesłanych prac otrzymał Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. 

W uroczystości finałowej udział wzięli; Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Ewa Filipiak – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju
i Inicjatyw Gospodarczych Rady Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek – Radny Powiatu, Ryszard Kulma z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej o/Limanowa, Janusz Wojs – Dyrektor Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, Tadeusz Wątroba – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, Łukasz Pasiut z Biura Terenowego
w Nowym Sączu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Maciej Kopytek – Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Józef Oleksy – Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości, Józef Wojas z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wydziały Starostwa Powiatowego w Limanowej reprezentowali: Artur Krzak – Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Elwira Handzel – Stochel – Dyrektor Wydziału Rozwoju Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wraz z przedstawicielem wydziału Czesławem Abramem. Szkoły reprezentowali: Eugeniusz Bogacz – Dyrektor ZS Nr 1 w Limanowej, Anna Mruk – Dyrektor I LO, Grażyna Szumilas – Dyrektor ZSTiO w Limanowej, Andrzej Marek z Zespołu Szkół w Szczyrzycu,  a także nauczyciele i licznie zgromadzona młodzież.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i poczęstunek, a finaliści uhonorowani zostali dodatkowymi nagrodami rzeczowymi, których zakup możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:

  • Powiatu w Limanowskiego
  • Banku Spółdzielczego w Limanowej
  • Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • Fundacji Rozwoju Regionu Rabka
  • Regionalnemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej

Coroczny konkurs jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności organizowania własnej działalności gospodarczej. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do wdrażania swoich pomysłów w życie.

28 kwietnia 2016

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content