„Limanowski Głos Profilaktyki”

1 czerwca w naszej szkole zorganizowany został happening z zakresu profilaktyki uzależnień pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki” który realizowany jest w ramach programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” i obejmuje takie akcje jak: Ogólnopolski Głos Profilaktyki, kampanię „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” oraz kampanię MSWiA „Kręci mnie Bezpieczeństwo”.

Ideą „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” jest kreowanie wśród nas wszystkich wzorców bezpiecznego  życia, wolnego od wszelkich uzależnień.

Honorowym patronatem objął imprezę Starosta Limanowski Jana Puchała. Organizatorami tego wydarzenia była nasza szkoła oraz: Powiat Limanowski, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Limanowej, Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, a partnerami: Miasto Limanowa, Gmina Limanowa, Zespół Szkół nr 1 w Limanowej, Auto Moto Klub Limanowa, ARS Klub Kyokushinkai Limanowa, Tv28.

W uroczystościach wzięła udział również młodzież z 14 szkół z terenu powiatu limanowskiego.

Po przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Annę Mruk, zaprezentowano zebranym spot profilaktyczny „Odłóż telefon. Nie przegap życia” przygotowany przez młodzież naszej szkoły.

Pierwszym punktem programu „Limanowskiego Głosu Profilaktyki” był wykład „Psychospołeczne uwarunkowania uzależnień wśród młodzieży”, który wygłosił ks. dr Jerzy Smoleń – terapeuta, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Komunikacji Interpersonalnej Akademii Ignatianum w Krakowie. W swojej prelekcji podkreślił, zwracając się do młodzieży: „Nie pozwólcie,  żeby ktoś odebrał Wam odwagę do życia i nie szukajcie tej odwagi w uzależnieniach”, a także do dorosłych, apelując: „Umiejcie zrozumieć młodego człowieka, chciejcie go zrozumieć, żeby Wasze zachowanie nie było powodem uciekania młodych w uzależnienia”.

Po wykładzie przyszedł czas na debatę „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ- bezpieczeństwo w szkole i poza nią na terenie Powiatu Limanowskiego” z udziałem przedstawicieli policji i straży pożarnej. Zebrana młodzież pytała między innymi o to: „Jak wygląda obrona własna – kiedy Policjant może użyć broni, paralizatora, oraz gdzie są granice obrony koniecznej obywatela?”, „Jakie są drogi ochrony prawnej małoletnich przed cyberprzemocą?”, a ponadto dowiedziała się, jak wygląda postępowanie rekrutacyjne do straży pożarnej i policji.

Druga część uroczystości odbywała się na hali sportowej, gdzie odbył się mecz piłki nożnej halowej pomiędzy przedstawicielami limanowskiej policji i straży pożarnej o puchar Starosty Limanowskiego Jana Puchały. Mecz komentował Józef Budacz z TV28. W przerwie wystąpiły cheerliderki z ARS Klub Kyokushinkai Limanowa. O godzinie 12:00 młodzież naszej szkoły zaprezentowała happening, który był wstępem do punktu kulminacyjnego spotkania, czyli Zrywu Wolnych Serc. Przedstawiciel policji Pan Mirosław Bulanda odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty”. Wszyscy zebrani zjednoczyli się we wspólnym działaniu z całą Polską poprzez ,,Zryw Wolnych Serc”. Jest to GEST realizowany w tym samym czasie i formie na terenie całego kraju, polegający na uprzednim położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu.

Ponadto wszyscy zebranie mieli możliwość skorzystania z oferty naszych partnerów poprzez  zwiedzanie stoisk profilaktycznych, które znajdowały się na placu obok szkoły:

  • Komendy Powiatowej Policji w Limanowej –  pokaz technik kryminalistycznych,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej- pokaz wysokościowy
  • Auto Moto Klubu w Limanowej – sprzęt ratownictwa medycznego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy,
  • Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Limanowej- badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przejście torem przeszkód z alkogoglami lub narkogoglami, czyli narzędziami edukacyjnymi symulującymi wpływ alkoholu bądź narkotyku na organizm człowieka.

W 2014 roku w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki wzięło udział prawie 75 tysięcy osób w całym kraju, w 2015 roku blisko 100 tysięcy osób, natomiast w 2017 ponad 100 tysięcy osób. W tym roku po raz drugi dołączyliśmy do realizacji tego ogólnopolskiego dzieła. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w tym wydarzeniu. Wierzymy, że pozostawi ono ślad w naszej pamięci i pomoże w podejmowaniu trudnych, codziennych decyzji, mających niejednokrotnie wpływ na całe nasze przyszłe życie.
1 czerwca 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content