Sukces w „Mathématiques sans Frontières”

W tym roku odbyła się XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu “Matematyka bez Granic”. Bardzo duży sukces w tegorocznej edycji tego konkursu odniosły dwie klasy pierwsze z naszej szkoły.

Głównym Organizatorem na świecie jest: Komitet Międzynarodowy Konkursu MsF Académie Strasbourg Lycée Pasteur.

W naszym kraju organizacją zajmuje się Polski Komitet Krajowy Konkursu MSF, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szczegóły konkursu:

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”  organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. Konkurs „Mathématiques sans frontiéres” przywędrował do nas z Francji, gdzie do dziś mieści się jego „sztab światowy”. Pierwsza edycja odbyła się w 1989 roku, a Polacy startują w nim od 1993 r. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Wersja „Senior” obejmuje klasy III gimnazjów i klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogól wymagają wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Bardzo duży sukces w tegorocznej edycji tego konkursu odniosły dwie klasy pierwsze z naszej szkoły.

Klasa 1A (32 uczniów, nauczyciel: Ryszard Abram) zajęła I miejsce w województwie małopolskim i jest to jednocześnie IV miejsce w skali kraju. Klasa 1B (34 uczniów, nauczyciel: Krystyna Bugajska) zajęła 9 miejsce w naszym województwie i jednoczesnie 21 w skali kraju.

II miejsce w naszym województwie zajęła klasa 1a z I LO w Gorlicach, a III miejsce klasa 1a z I LO w Tarnowie.

W naszym województwie w konkursie brały udział 54 klasy z 22 liceów i techników. W skali kraju odpowiednio – 331 klas ze 144 liceów i techników

W skali całego kraju w konkursie wzięło łącznie udział 1070 klas z 434 szkół (26 274 uczniów).
16 maja 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content