Uczniowie naszej szkoły stypendystami „Regionalnego programu Stypendialnego”

365 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski właśnie zostało stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego.

Z przyjemnością informujemy, że wśród nich znalazło się 40 uczniów z naszej szkoły. Najzdolniejszym zostały przyznane stypendia w kwocie 7200 zł dla jednego stypendysty. 

Finansowany z RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Stypendialny to kolejna inicjatywa województwa małopolskiego, której celem jest wspieranie uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Żeby otrzymać takie wsparcie, uczniowie musieli wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Punkty można było uzyskać głównie za wysokie oceny z wymienionych powyżej przedmiotów, bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz za zdobycie tytułów laureatów lub finalistów konkursów lub olimpiad.

Stypendium ma pomóc uczniowi rozwijać zainteresowania naukowe i może być przeznaczone min. na zakup literatury fachowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sfinansowanie kursów językowych, wyjazdów, wizyt w ośrodkach naukowo – badawczych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom!!!

7 czerwca 2017

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content