Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny stypendystami „Regionalnego Programu Stypendialnego”

498 uczniów szkół ponadpodstawowych z Małopolski, w tym ponadgimnazjalnych, zostało stypendystami Regionalnego Programu Stypendialnego. Z przyjemnością informujemy, że wśród nich znalazło się 66 uczniów naszej szkoły.

Najzdolniejszym zostały przyznane stypendia w kwocie 7200 zł dla jednego stypendysty.

Finansowany z RPO WM 2014-2020 Regionalny Program Stypendialny to kolejna inicjatywa województwa małopolskiego, której celem jest wspieranie uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Żeby otrzymać takie wsparcie, uczniowie musieli wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Punkty można było uzyskać głównie za wysokie oceny z wymienionych powyżej przedmiotów, bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym oraz za zdobycie tytułów laureatów lub finalistów konkursów lub olimpiad.

Stypendium ma pomóc uczniowi rozwijać zainteresowania naukowe i może być przeznaczone m.in. na zakup literatury fachowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sfinansowanie kursów językowych, wyjazdów, wizyt w ośrodkach naukowo – badawczych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom!!!
14 maja 2018

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content