Konkurs fotograficzny na zdjęcie z pszczołą lub innym owadem zapylającym w roli głównej

W związku z realizacją projektu pn. ,,PSZCZOŁA – MOJA, TWOJA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ” Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych organizuje konkurs fotograficzny.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego.

Konkurs nie posiada ograniczeń wiekowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 27.11.2018r. do 17.12.2018r.

Konkurs będzie polegał na wykonaniu przez uczestników następującego zadania konkursowego:

– wykonaniu fotografii pszczół/pszczoły lub innych owadów zapylających

– wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego do konkursu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  >>Pobierz REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO>>

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą przesłane bez wymaganego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do konkursu. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy.

Wykonane fotografie wraz z uzupełnionym Formularzem Zgłoszeniowym należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail:awil.limanowa@wp.pl

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny

do dnia 17.12.2018r. włącznie (liczy się data wpływu do siedziby Organizatora).

Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 21.12.2018 r.

Zwycięzcy oraz wyróżnieni konkursu zostaną zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do wcześniej ustalonego miejsca zlokalizowanego na terenie powiatu limanowskiego.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można otrzymać w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Aktywne Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

Łukowica 446 , 34-606 Łukowica

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

awil.limanowa@wp.pl

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content