Lekcja historii

18 października 2018 r. w naszym Liceum odbyła się lekcja historyczna pt. Limanowianie na frontach I wojny światowej, którą przeprowadził dr Tomasz Jacek Lis – doktor nauk historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także stypendysta uniwersytetów w Sarajewie i w Splicie.

Prelegent opowiedział o postawie szlachty, chłopów i inteligencji limanowskiej na progu rodzącego się konfliktu. Podczas wykładu dr Tomasz Jacek Lis przedstawił zebranym sylwetki Limanowian biorących udział w walkach na frontach I wojny światowej. Prelekcja została wzbogacona prezentacją multimedialną.

Podczas wykładu dr Tomasz Jacek Lis przedstawił zebranym sylwetki Limanowian biorących udział w walkach na frontach I wojny światowej. Prelekcja została wzbogacona prezentacją multimedialną.

Dr Tomasz Lis zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego, edytorstwem źródłowym, a także historią Sądecczyzny i Limanowszczyzny. Po spotkaniu zainteresowani tematem jeszcze długo rozmawiali z wykładowcą. Dyskusja dotyczyła m.in. zaangażowania Józefa Becka w działania niepodległościowe na Ziemi Limanowskiej.

Wykład był częścią przedsięwzięć prowadzonych w ramach projektu ,,Z Ziemi Limanowskiej ku Niepodległości” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Organizatorem wydarzenia we współpracy  z ILO była Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content