Nasi uczniowie w debacie oxfordzkiej

29 X 2018 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej odbyła się debata oxfordzka na temat: Polityka zagraniczna Józefa Becka jedyną skuteczną drogą zabezpieczenia interesów państwa polskiego”.

O zasadność polityki ministra i jego poprzedników, konsekwencje dokonywanych wyborów i  ich rezultaty spierały się dwie drużyny reprezentujące młodzież naszego Liceum.  Jeden z zespołów stał na stanowisku słuszności dokonywanych wówczas wyborów, starając się  odwoływać do faktów , merytoryki oraz własnych umiejętności retorycznych, by publiczność obecna na sali podzieliła ich argumenty i w końcowym akordzie debaty wskazała ich zespół jako bardziej przekonujący. Drugi zespół-  zespół antytezy- odwoływał się do argumentów mających dowieść, że Józef Beck i jego zespół podejmował decyzje błędne , które przyniosły fatalne skutki dla państwa i społeczeństwa . Celem debaty była popularyzacja wiedzy na temat postaci  Józefa Becka- ministra spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej, rodaka  ziemi limanowskiej. Uczestnicy debaty zaprezentowali wysoki poziom wiedzy dotyczący realiów polityki międzynarodowej lat 20 i 30- tych XX w., położenia geopolitycznego Polski i jej wysiłków na polu dyplomacji. Równie istotna była sama możliwość zaprezentowania własnej wypowiedzi, często żywej, improwizowanej, jako odpowiedzi na argumenty użyte przez oponentów. Dla wielu z uczniów była to pierwsza taka forma publicznego wystąpienia. Tym większe brawa dla uczestników debaty! Zaprezentowali bowiem spore umiejętności  retoryczne i duży zasób wiedzy w zakresie tematu debaty, a niektórzy, mimo trudnego  do obrony stanowiska, swoimi umiejętnościami przemawiania i argumentowania  wzbudzili uznanie publiczności. Udział w debacie wzięli:

a) zespół tezy: Krzysztof Chudy, Błażej Sternal, Kamil Jankoś, Przemysław Stachak, Karol Młyński, Kamil Olesiak, Jakub Pietras – uczniowie kl. II G;

b) zespół antytezy: Joanna Szubryt, Kinga Obrok, Kinga Król, Klaudia Kucharczyk, Adela Juszczak, Magdalena Twaróg, Konrad Kądziołka – uczniowie kl. III G;

c) oraz Piotr Papież i Antoni Słota jako osoby prowadzące debatę i czuwające nad jej sprawnym przebiegiem.

Debata była częścią projektu realizowanego przez Muzeum Ziemi Limanowskiej przy współudziale Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz  I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana. W ramach projektu Muzeum przygotowało stałą wystawę „Chciejmy Polski, a będzie” zrealizowaną dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Zapraszamy wszystkich uczniów do jej zwiedzenia.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content