Sukces naszych szkolnych recytatorów

19 października 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „JAN PAWEŁ II JAKO ARTYSTA”.

Głównym celem Konkursu było przybliżenie młodym ludziom twórczości literackiej św. Jana Pawła II, uznawanej za klucz do jego życia wewnętrznego oraz za źródło głoszonych przez niego wartości. Młodzież przygotowująca się do Konkursu nie tylko kształtowała wrażliwość na piękno literackiego języka, ale także na przeżycia, jakich dostarcza spotkanie z twórczością Wielkiego Papieża. Występy uczestników podzielone zostały na dwa etapy: 1 – uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;  2 – uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych.  Honorowy Patronat nad Konkursem objęli Starosta Limanowski Jan Puchała oraz Proboszcz Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej ks. dr Wiesław Piotrowski.  Oceny występów dokonało jury w składzie: Marta Smoleń – polonistka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ks. Robert Pociecha – katecheta w ZSTiO oraz Leszek Mordarski – zasłużony dla lokalnej społeczności instruktor muzyczny, wieloletni nauczyciel muzyki i wiedzy o kulturze. Gratulując zwycięzcom i uczestnikom, członkowie jury zwrócili uwagę na dojrzałość emocjonalną wykonawców oraz na umiejętność oddania głębi treści zawartych w interpretowanych tekstach.

Za piękną i dojrzałą interpretację utworów Karola Wojtyły przyznane zostały nagrody rzeczowe, które wręczyli jurorzy oraz Dyrektor ZSTiO Jan Skrzekut i Wicedyrektor Agata Golińska. Upominki wręczono także nauczycielom przygotowującym uczestników, doceniając ich trud włożony w uwrażliwianie młodzieży na głębię mistycznej twórczości.

Wyniki w kategorii recytatorskiej szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce ex aequo:
Justyna Kowalska – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej
Dominika Zoń – Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

II miejsce ex aequo:
Aleksandra Szewczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej
Sandra Duplak – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w  Limanowej

III miejsce: 
Łukasz Turaczyk – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

Naszych uczniów do konkursu przygotowywały panie polonistki: Zofia Ociepka, Beata Jonarska i Jolanta Bugajska.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom oraz wyrażają wdzięczność za zainteresowanie Konkursem. Jednocześnie już dziś zapraszają do udziału w kolejnej jego edycji w 2019 roku!

źródło/fotografia: zstio.edu.pl

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content