Sukces projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna skierowany jest do najzdolniejszej młodzieży z liceów i techników całego województwa małopolskiego. Jego realizacja nadzorowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i organy prowadzące szkół (w przypadku naszej szkoły jest to Starostwo Powiatu Limanowskiego).

Ideą projektu jest ścisła współpraca z jednostkami naukowymi małopolskich uczelni wyższych, którą realizujemy dzięki regularnym telekonferencjom na nowoczesnym sprzęcie teleinformatycznym oraz wyjazdom na zajęcia stacjonarne prowadzone na uczelni.

W tym roku w projekcie w obszarze biologii uczestniczyliśmy zarówno w zajęciach on-line jak i kołach naukowych. Za wykonane w trakcie tych zajęć badawcze prace naukowe nasi uczniowie zajęli 1. i 3. miejsce ze wszystkich liceów województwa małopolskiego biorących udział w tegorocznej edycji.

1. miejsce: Wpływ różnej barwy światła lasera diodowego na żywność i morfologię zewnętrzną muszki owocówki (drosophila melanogaster).

Pracę badawczą wykonały Agnieszka Franczak, Laura Lebda i Karolina Pławecka.

3. miejsce: Biodegradacja polistyrenu przez mącznika młynarka (tenebrio molitor).

Pracę badawczą wykonali Antoni Król, Artur Karpiński i Bartłomiej Kotara.

Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący zajęcia z kół naukowych z ramienia uczelni wyższych zaproponowali szlif naukowy pracy 1. miejsca i opublikowanie jej w ogólnopolskim czasopiśmie „Biologia w szkole”.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content