XVI Powiatowa Gimnazjada i I Powiatowy Konkurs „Wiem Wszystko”

5 kwietnia 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Limanowej odbyła się po raz szesnasty i ostatni Powiatowa Gimnazjada oraz po raz pierwszy Powiatowy Konkurs „Wiem wszystko”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Zakres tematyczny obejmuje wiadomości i umiejętności znajdujące się w programie nauczania wszystkich przedmiotów. 

Konkurs jest dla uczniów doskonałą okazją do porównania poziomu wiedzy, motywowania do dalszej nauki i rozwijania umiejętności. Nauczyciele mogą wyłowić nowe talenty i zachęcić podopiecznych do kontynuowania nauki w liceum.

W tym roku w konkursie wzięło udział 58 uczestników z 29 szkół z terenu powiatu limanowskiego. Składał się on z dwóch etapów:

etapu pisemnego – testu wyboru z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w gimnazjum i szkole podstawowej oraz języka angielskiego, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy
etapu ustnego – przeprowadzonego na zasadzie teleturnieju „Jeden z dziesięciu”

Ciekawe pytania ze wszystkich dziedzin wiedzy ułożyli nauczyciele naszej szkoły. Całość konkursu przygotowały, jak każdego roku, Lucyna Wójtowicz i Dorota Nawaleniec.
W teleturnieju „Jeden z dziesięciu” rolę Tadeusza Sznuka przejął Piotr Twaróg.

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów – uczniów gimnazjum:

Kamil Kaja – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
Franciszek Wrona – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1wLimanowej
Szymon Fiejtek – Szkoła Podstawowa nr 3w Limanowej
Marta Garbacz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
Karolina Sułkowska – Szkoła Podstawowa nr 3w Limanowej
Kamila Kuś – Zespół placówek oświatowych w Jurkowie
Kinga Piechnik – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
Magdalena Janowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej
Dominika Kulpa – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
Filip Biernat – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi

Do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów – uczniów szkoły podstawowej:

Grzegorz Witek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
Anna Zięba – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
Adrian Matras – Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
Bartosz Mruk – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej
Urszula Czerwińska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
Aleksandra Bargieł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej
Izabela Szkrobol – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi
Bernadeta Biskup – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
Kacper Florek – Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
Zuzanna Bieda – Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi

Rywalizacja wśród gimnazjalistów wyłoniła laureatów:

I miejsce: Kamila Kuś – Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie
II miejsce: Szymon Fiejtek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej
III miejsce: Filip Biernat – Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi

Rywalizacja wśród uczniów szkół podstawowych wyłoniła laureatów:

I miejsce: Grzegorz Witek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej
II miejsce: Bernadeta Biskup – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamienicy
III miejsce: Aleksandra Bargieł – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki, a laureaci i finaliści uhonorowani zostali wyjątkowymi nagrodami rzeczowymi, których zakup możliwy był dzięki wsparciu i życzliwości sponsorów:

Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka
Starostwa Powiatowego w Limanowej
Urzędu Miasta Limanowa
Urzędu Gminy w Limanowej
Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content