Jakub Marek – uczeń klasy 3B – przedstawicielem naszego regionu w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej

23 listopada bieżącego roku w Auli Głównej budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się II edycja Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej pod hasłem „Rola młodzieży w zjednoczonej Europie”.

Stu młodych ludzi z całej Polski dyskutowało nad uchwałą przygotowaną przez nich wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Parlamentarzyści dysponowali pełną swobodą zgłaszania poprawek do uchwały oraz zrzeszania się w grupy, partie odzwierciedlające ich światopogląd. Po wystąpieniach i debacie pod głosowanie poddane zostało ponad 30 poprawek, których przyjęcie wymagało zwykłej większości głosów. Celem wydarzenia była kulturalna wymiana poglądów oraz integracja młodzieży zainteresowanej tematyką polityczno-społeczno-ekonomiczną, a jego owocem będzie m.in. opublikowana już wkrótce na stronie wydarzenia uchwała. Jednym z dwóch reprezentantów Limanowszczyzny był uczeń I LO  Jakub Marek, laureat i finalista olimpiad ekonomicznych. Jakub został przydzielony do jednego z czterech bloków tematycznych – „Wysoka jakość uczenia się” (pozostałymi blokami były: „Integracja europejska i jej perspektywa w świetle Brexitu”, „Ochrona praworządności”, „Zrównoważona zielona Europa”). Nasz reprezentant zasiadał w Parlamencie z ramienia centrowego Stronnictwa Społeczno-Liberalnego – grupy 24 parlamentarzystów niezrzeszonych w żadnej istniejącej partii politycznej.

„Uczestnictwo w PMRP było dla mnie wspaniałym przeżyciem, okazją do poznania  niezwykłych młodych ludzi, od których mogłem się wiele nauczyć. Była to symulacja obrad parlamentu, która w pełni ukazała mi ogrom wysiłku koniecznego do uzyskania konsensusu przez grupę ludzi reprezentująch często skrajnie różne poglądy oraz dających się ponieść ludzkim emocjom. Organizatorzy postarali się, aby sala została podzielona, w miarę możliwości, zgodnie z poglądami parlamentarzystów -od „lewej” do „prawej” strony. Zaowocowało to powstaniem pełnego obrazu niezwykle zróżnicowanych światopoglądów uczestników wydarzenia, będącego przecież tylko próbką podziałów, jakie panują w naszym społeczeństwie. Podnoszącym na duchu był jednak moment, gdy po zakończeniu głosowań nad uchwałą parlamentarzyści poparli wniosek o odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej. Była to niezwykle wzruszająca dla mnie chwila, bowiem po raz pierwszy tego dnia cała sala zabrzmiała jednym, zgodnym głosem, uosabiając to, co zawsze powinno stać ponad podziałami – dobro naszej ojczyzny i jej obywateli. Jestem dumny z faktu, iż coraz więcej przedstawicieli młodego pokolenia wykazuje żywe zainteresowanie tematyką polityczną oraz wszechstronne zaangażowanie społeczne. To od działań takich ludzi zależeć będzie przyszłość nas wszystkich – Polaków i Europejczyków.” – relacjonuje Jakub.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content