Rozwiąż język! Czyli jak pisać teksty dziennikarskie

17 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty dziennikarskie, które poprowadził dr Krzysztof Waśkowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. studenckich i kształcenia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Tagu.

Tematem przewodnim spotkania było hasło: „Rozwiąż język! Czyli jak pisać teksty dziennikarskie”. Warsztaty dotyczyły cech języka dziennikarskiego, zasad tworzenia wypowiedzi medialnych oraz wybranych zagadnień z retoryki i etyki dziennikarskiej. Wzięli w nich udział uczniowie działający w redakcji szkolnej gazetki „C.D.N.”.

Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób należy redagować tekst, jakie są jego poszczególne elementy, które z nich odgrywają najważniejszą rolę, dlaczego tak ważne jest określenie adresata wypowiedzi prasowej. Młodzież podjęła również próbę samodzielnej analizy przykładowych tekstów. Na koniec młodzi adepci dziennikarstwa otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.

Fot. Anna Gródek PPUZ Nowy Targ

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content