„Sapere Aude!”- Gala Finałowa I Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana wraz z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie było inicjatorem i organizatorem I Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego.

Tę ciekawą ideę, której nadrzędnym celem jest rozwijanie samodzielnego myślenia uczniów, formowanie ich wrażliwości poznawczej oraz moralnej, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego, objęli honorowym patronatem oraz ufundowali nagrody: Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. Nagrody ufundowali również: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dyrektor I LO Anna Mruk i Rada Rodziców I LO.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny; jego program nawiązuje do wybranych zagadnień zawartych w podstawie programowej, zawiera problemy i teksty, które pogłębiają edukację humanistyczną w jej filozoficznych aspektach. Adresatami Konkursu byli uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Limanowskiego zainteresowani edukacją filozoficzną.

Uczniowie, wybierając jedną z trzech form (esej/wypracowanie, praca literacka, plakat/mem) wyrazili swoje stanowisko na jeden z zaproponowanych przez organizatora tematów:

  • Co to znaczy poznać samego siebie?
  • Na czym polega szczególna relacja między wiarą a rozumem?
  • Szczęście – co to takiego?
  • Czy dziś potrzebujemy jeszcze przyjaciół?
  • Czy cenić przyjaźń wyżej niż prawdę?

Za inspirację do tworzenia prac miały posłużyć teksty wielkich Myślicieli: encyklika Jana Pawła II „Fides et ratio”, „Wyznania” św. Augustyna i „Etyka Nikomachejska” Arystotelesa.

Pierwsza edycja konkursu spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół Powiatu Limanowskiego. Uroczystą Galę Finałową uświetnili swą obecnością wszyscy Honorowi Patroni oraz ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – kierownik katedry Etyki na Wydziale Filozoficznym UPJPII, który wygłosił wykład pt:  „Czy filozofia jest potrzebna w życiu człowieka?”, dr Jakub Synowiec – kierownik kierunku „Filozofia” na Wydziale Filozoficznym UPJPII oraz Mirosław Zygmunt  – dyrektor Biura Poselskiego pani Poseł Urszuli Nowogórskiej. Dyrektor I LO Anna Mruk przypomniała zebranym,  iż idea konkursu jest owocem wypracowanej w ciągu wielu lat przez I LO pozycji lidera myśli filozoficznej wśród szkół powiatu limanowskiego. Świadczą o tym liczne osiągnięcia uczniów na szczeblu ogólnopolskim – uzyskane tytuły laureatów i finalistów Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Myśli Jana Pawła II i organizowanych przez Wydział Filozoficzny UPJPII Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych dla  Młodzieży, połączonych z Ogólnopolskim Konkursem, współpraca z uczelniami wyższymi oraz realizowany w Liceum przez dwa ubiegłe lata projekt Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „Filozofia ma sens”.

Szczególne podziękowania Dyrektor I LO  Anna Mruk skierowała do komisji konkursowej: dra Jakuba Synowca (oceniał wszystkie eseje), Jolanty Bugajskiej, Grzegorza Kuziela, Mirosława Zygmunta i Anny Trojanowskiej – nauczycielki filozofii, autorki programu autorskiego, koordynatorki projektów. To dzięki ich współpracy udało się zorganizować i sprawnie przeprowadzić pierwszą edycję konkursu.

Ci, którzy odważyli się być mądrymi (Sapere Aude!), zostali uhonorowani dyplomami i cennymi nagrodami rzeczowymi. Autorzy najlepszych esejów w kategorii szkół średnich wygrali wycieczkę do Warszawy, zwiedzanie Sejmu, wraz z Panią Poseł Urszulą Nowogórską. A oto zwycięzcy

Licealiści w  kategorii esej/ wypracowanie:

1. miejsce Weronika Banach I LO w Limanowej

2. miejsce Zuzanna Jasica Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

3. miejsce Robert Syrek LO im. KEN w Tymbarku

Wyróżnienie: Mateusz Kęska  I LO,  Aleksandra Palki Zespół Szkół nr 1 w Limanowej

W kategorii prace literackie:

1. miejsce Liliana Gołąb I LO w Limanowej

2. miejsce Anna Hybel– I LO w Limanowej

3. miejsce Emilia Biros  Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej i Weronika Guzik  Zespól Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

 Wyróżnienie: Kacper Krajewski LO im. KEN w Tymbarku

W kategorii plastycznej-plakaty:

1. miejsce Anna Żelazny LO im. KEN w Tymbarku

2. miejsce Jakub Płachta LO im. KEN w Tymbarku oraz Julia Dziadoń I LO w Limanowej

3. miejsce Piotr Pyszny LO im. KEN w Tymbarku i Julia Dudek Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Wyróżnienia: Izabela Jurkowska LO im. KEN w Tymbarku, Wiktoria Filus LO im. KEN w Tymbarku, Sabina Wilczek LO im. KEN w Tymbarku

Najlepsi uczniowie  ze szkół podstawowych w kategorii:

Esej/ wypracowanie:

1. miejsce Anna Jurek S.P w Piekiełku

2. miejsce Łukasz Jasica S.P. w Mordarce

3. miejsce Urszula Czernek S.P w Tymbarku

Wyróżnienia: Joanna Trzópek S.P w Tymbarku, Zuzanna Obrzud S.P w Tymbarku

Praca literacka:

1. miejsce Ewelina Majda S. P. w Tymbarku

Warto dodać, iż pozostali uczestnicy Konkursu Filozoficznego otrzymali  od organizatorów drobne upominki. Młodzież licealna, która ubarwiła Galę swym artystyczno-reporterskim występem, trafnie podsumowała tę piękną, bo doceniającą wysiłek intelektualny i kreatywność młodych ludzi, uroczystość:

Co w życiu większe ma mieć zalety: 
liczyć monady 
czy też monety? 

Kolejna edycja Konkursu już za rok!
28 lutego 2020

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content