Z wizytą u Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża

W ramach przygotowań do finału naszego II Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego pani dyrektor Anna Mruk wraz z organizatorami konkursu: Anną Trojanowską i Dawidem Młynarczykiem zostali zaproszeni do Kurii Diecezjalnej na spotkanie z wybitnym absolwentem naszego Liceum- księdzem biskupem Andrzejem Jeżem Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej.

Serdeczne wspomnienia z czasów szkolnych, rozmowy o współczesnej edukacji i wychowaniu, łączyły się z troską o stan ducha młodzieży w czasie pandemii. Ksiądz Biskup- jako patron honorowy konkursu- wyraził swój podziw wobec jego głównego celu, jakim jest formowanie wrażliwości moralnej  młodzieży, w duchu wychowania do wartości. Opowiedział również o ciekawych inicjatywach skierowanych do młodzieży realizowanych i przygotowywanych w Diecezji Tarnowskiej.

Partnerzy

Instytucje i firmy współpracujące z 1 LO w Limanowej.

MEN
CKE
OKE
KO
Starostwo Powiatowe
UM
Parafia MBB Limanowa
UP
AGH
UP JP2
Skip to content